1.

اثربخشی برنامه عصب روان‌شناختی خانواده محور بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی

دوره 9، شماره 36، بهمن 1398، صفحه 71-100
نگین معتمدیگانه؛ غلامعلی افروز؛ محسن شکوهی یکتا؛ ریچل وبر

2.

بررسی اثربخشی درمان‌های خانواده محور بر پیامدهای رفتاری کودکان و نوجوانان ایرانی: یک مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل

دوره 12، شماره 46، تیر 1401، صفحه 233-256
سوگند قاسم زاده؛ غلامعلی افروز؛ سیمین حسینیان؛ محمد غلامی فشارکی

3.

بررسی مقایسه رضامندی زوجیت مادران دارای یک فرزند با آسیب بینایی با مادران دارای بیش از یک فرزند با آسیب بینایی و مادران کودکان عادی

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1398، صفحه 1-21
مریم اصغری؛ غلامعلی افروز؛ پریسا تجلی؛ افسانه قنبری پناه

4.

تأثیر مداخله مبتنی بر ذهنآگاهی بر کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی مادران دانش-آموزان کمتوان ذهنی

دوره 12، شماره 45، فروردین 1401، صفحه 1-26
طیبه تازیکی؛ خدامراد مؤمنی؛ جهانگیر کرمی؛ غلامعلی افروز

5.

تبیین خلاقیت دانش آموزان تیزهوش بر مبنای هوش، سن و رضامندی زناشویی والدین آنان

دوره 1، شماره 3، مهر 1390، صفحه 1-22
مهدی قدرتی؛ غلامعلی افروز؛ پرویز شریفی درآمدی؛ حیدرعلی هومن

6.

رابطة سبک‏های مقابله‏ای و حمایت اجتماعی ادراک شده با مقیاس‏های بهزیستی روانی در بین والدین با کودکان استثنایی و عادی شهر کرمانشاه در سال 1389*

دوره 2، شماره 7، مهر 1391، صفحه 1-26
کیوان کاکابرایی؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ غلامعلی افروز

7.

رابطه علائم نارسایی توجه/ بیش‌فعالی و مهارت‌های اجتماعی کودکان: مطالعه نقش تعدیل‌گر راهبردهای مقابله‌ای مادران با هیجانات منفی کودکان

دوره 10، شماره 40، دی 1399، صفحه 23-47
عباس شیخ محمدی؛ غلامعلی افروز؛ علی اکبر ارجمند نیا؛ رزیتا داوری آشتیانی؛ باقر غباری بناب

8.

طراحی برنامۀ مداخلهای مبتنی بر آموزش بازداری پاسخ و بررسی اثر‌بخشی آن بر نشانه‌های اختلال نارسایی توجه‌-‌بیش-فعالی

دوره 4، شماره 16، دی 1393، صفحه 77-96
الهام حکیمی راد؛ غلامعلی افروز؛ احمد به پژوه

9.

طراحی نرم آفزار آموزش خواندن کاربردی خانواده محور و ارزیابی اثربخشی آن بر مهارت های زبان بیانی، درکی وگفتاری دانش آموزان آهسته گام با نشانگان داون

دوره 6، شماره 24، اسفند 1395، صفحه 31-55
کوثر بریهی؛ شهلا پاکدامن؛ غلامعلی افروز

10.

عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی خانواده کودکان با نشانگان داون: مطالعه پدیدارشناسی از تجربه زیسته خانواده‌ها و متخصصان

دوره 13، شماره 49، فروردین 1402، صفحه 1-28
مجید امیدی خانکهدانی؛ غلامعلی افروز؛ سوگند قاسم زاده؛ زهرا نقش

11.

فراتحلیل ویژگی‌های زیستی، شناختی و روانی- اجتماعی والدین خویشاوند و غیرخویشاوند

دوره 11، شماره 42، تیر 1400، صفحه 244-300
محمد عاشوری؛ غلامعلی افروز؛ سوگند قاسم زاده

12.

مقایسه تأثیر آموزش به شیوۀ الگوی راهبردی تفکر استقرایی و روش سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی در درس علوم‌تجربی پایۀ پنجم ابتدایی شهر همدان

دوره 1، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 1-18
داریوش امینی؛ غلامعلی افروز؛ حسن احدی؛ پرویز شریفی درآمدی؛ حیدرعلی هومنسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login