1.

بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی مقیاس تاخیر رضامندی تحصیلی

دوره 3، شماره 9، پاییز 1391، صفحه 1-18
مهدی عربزاده؛ پروین کدیور

2.

بررسی ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس انتظارات پیامد دانشجو

دوره 3، شماره 10، زمستان 1391، صفحه 21-36
مهدیه شفیع نادری؛ پروین کدیور؛ مهدی عربزاده؛ غلامرضا صرامی

3.

بررسی ساختار عاملی و اعتباریابی مقیاس باورهای معرفت شناختی ریاضی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 73-88
پروانه کدیور؛ زهرا تنها؛ مهدی عرب زاده

4.

فراتحلیل مطالعات مربوط به عملکرد ریاضی دانش آموزان

دوره 1، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 75-94
پروین کدیور؛ ولی الله فرزاد؛ مهدی عربزاده؛ محمود نگهبان سلامی

5.

ویژگی های روان سنجی مقیاس هوش هیجانی صفت- فرم کودکان : ساختار عاملی، پایایی، روایی

دوره 7، شماره 27، بهار 1396، صفحه 65-81
مهسا ناظمی مقدم؛ پروین کدیور؛ مهدی عرب زاده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.