1.

بازنمایی ایدئولوژی‌های فرهنگی در بازی‌های رایانه‌ای

دوره 1، شماره 4، دی 1394، صفحه 99-131
هادی خانیکی؛ محیا برکت

2.

تحلیل شبکه ابرپیوند پایگاه‌های فرهنگی و مذهبی ایران در فضای مجازی

دوره 3، شماره 11، مهر 1396، صفحه 1-33
حامد طالبیان؛ هادی خانیکی

3.

تحلیل گفتمان انتقادی ابعاد سه گانه نفرت‌پراکنی زنان علیه زنان در اینستاگرام

دوره 6، شماره 22، تیر 1399، صفحه 71-97
مریم مقیمی؛ هادی خانیکی؛ سید علی اصغر سلطانی

4.

ظرفیت ها و چالش های شبکه های اجتماعی مجازی برای جامعه مدنی ایران

دوره 5، شماره 17، خرداد 1398، صفحه 35-69
یوسف خجیر؛ هادی خانیکی

5.

مردم، رسانه‌های جریان اصلی و مصرف رسانه‌های نوین؛ پیمایش مصرف، اعتماد، رضایت و مشارکت رسانه‌ای شهروندان تهرانی

دوره 4، شماره 14، مرداد 1397، صفحه 1-33
سوسن باستانی؛ هادی خانیکی؛ سعید ارکان‌زاده یزدی

6.

هابرماس در تلگرام؛ تحلیل حوزۀ عمومی و کنش ارتباطی در مکالمه‌های روزنامه‌نگاران ایرانی در رسانه‌های اجتماعی

دوره 5، شماره 19، آبان 1398، صفحه 1-33
هادی خانیکی؛ حسین کرمانی

7.

واکاوی حوزۀ مطالعاتی دین و رسانه‌های نوین؛ مروری بر پیشینه، مفاهیم و نظریه‌های رایج با تأکید بر رویکرد ساخت اجتماعی دینی فن‌آوری

دوره 7، شماره 25، فروردین 1400، صفحه 36-1
هادی خانیکی؛ امیر یزدیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login