1.

اثربخشی گشتالت‌درمانی گروهی بر احساس تعلق به مدرسه در دانش‌آموزان پسر پایه دهم شهر تهران

دوره 17، شماره 60، تیر 1400، صفحه 271-294
محمد کهربائی کلخوران علیا؛ مسعود شریفی؛ امید شکری

2.

تجربه زیسته دانش‌آموزان از پدیده بی‌انگیزگی تحصیلی: یک مطالعه پدیدارشناختی

دوره 16، شماره 56، تیر 1399، صفحه 197-234
فاطمه رشیدی پور؛ امید شکری؛ جلیل فتح آبادی؛ حسین پورشهریار

3.

تحلیل عاملی تائیدی و همسانی درونی مقیاس‌های هیجان مرتبط با کلاس درس (CRES)

دوره 12، شماره 40، تیر 1395، صفحه 129-150
بهزاد ستاری؛ حسین پور شهریار؛ امید شکری

4.

رابطه باورهای خودکارآمدی تحصیلی با بهزیستی تحصیلی:نقش واسطه‌ای تنیدگی تحصیلی ادراک شده و هیجانات پیشرفت

دوره 14، شماره 49، آبان 1397، صفحه 53-84
سهراب صحرایی؛ امید شکری؛ مهدی خانبانی؛ الهام حکیمی راد

5.

رابطۀ هدف گزینی اجتماعی و سازگاری با مدرسه:نقش واسطه ای نشخوار فکری، همدلی و بخشایش

دوره 17، شماره 59، فروردین 1400، صفحه 57-92
اکبر نصیری؛ امید شکری؛ جلیل فتح آبادی؛ مسعود شریفی

6.

سبک زندگی تحصیلی سلامت‌محور: ایده‌ای نوظهور در روان‌‌شناسی سلامت تحصیلی

دوره 13، شماره 46، بهمن 1396، صفحه 1-30
پروین صالح زاده؛ امید شکری؛ جلیل فتح‌آبادی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.

login