1.

ارائه یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر تحلیل چند معیاره رضایت و تحلیل پوششی داده های شبکهای سه مرحلهای برای ارزیابی کارایی خدمات شعب بانک ملی ایران

دوره 14، شماره 40، فروردین 1395، صفحه 75-109
کاوه خلیلی دامغانی؛ محمد تقی تقوی فرد؛ کیارث کرباسچی

2.

ارزیابی ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات بانکی به روش استدلال مبتنی بر مورد (CBR)

دوره 18، شماره 59، دی 1399، صفحه 79-116
امیر خرمی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی

3.

استفاده از روش تصمیم گیری خاکستری به منظور رتبه بندی شاخص های کلیدی عمل کرد و افزایش اثر بخشی برنامه های استراتژیک

دوره 9، شماره 22، مهر 1390، صفحه 135-165
محمد تقی تقوی فرد؛ امیر مهدی ملک

4.

تأثیر ویژگی های شبکه اجتماعی سازمانی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی گری فعالیت های تسهیم دانش

دوره 18، شماره 57، تیر 1399، صفحه 175-212
محمد تقی تقوی فرد؛ فائزه عبدلی مسینان

5.

تبیین مناسب طرح سازمانی برای آمادگی برای سامانه برنامه ریزی جامعه منابع سازمان ؛ رویکرد مورد کاوی تطبیقی

دوره 4، شماره 12، فروردین 1385، صفحه 183-211
محمدرضا تقوا؛ مهرداد کازرونی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ محمد رحمانی

6.

تعیین ارزش شبکه اجتماعی سازمانی از دیدگاه مدیریت دانش

دوره 17، شماره 54، مهر 1398، صفحه 31-65
محمد تقی تقوی فرد؛ فائزه عبدلی مسینان

7.

تعیین شاخص های کلیدی جهت استقرار فناوری اطلاعات در حوزه سلامت

دوره 3، شماره 9، تیر 1384، صفحه 1-27
محمد تقی تقوی فرد؛ اسحاق سعیدی رباط

8.

زمان بندی چند پروژه ای بهینه با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و کیفیت در زنجیره تامین ساخت و ساز :الگوریتم ژنتیک ترکیبی

دوره 19، شماره 61، تیر 1400، صفحه 65-93
هیرش گل پیرا؛ عرفان بابایی تیرکلایی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ فایق ظاهری

9.

سرمایه اجتماعی و قابلیت های نوآوری در روابط خریدار- تامین کننده: نقش ریسک های فرصت طلبی و مالکیت فکری

دوره 20، شماره 64، فروردین 1401، صفحه 35-61
ابولفضل کزازی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ رضا کیانی ماوی؛ محسن هوشنگی سالانقوچ

10.

طبقه بندی متقاضیان تسهیلات اعتباری بانکی با استفاده از داده کاوی و منطق فازی

دوره 9، شماره 25، تیر 1391، صفحه 85-107
محمد تقی تقوی فرد؛ احمد نادعلی

11.

طراحی مدل شبیه سازی زنجیره تامین حلقه بسته سبز و قیمت گذاری محصول در حضور رقیب

دوره 17، شماره 52، فروردین 1398، صفحه 153-202
سمیرا پارسائیان؛ مقصود امیری؛ پرهام عظیمی؛ محمدتقی تقوی فردContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.

login