1.

الگویی برای شناسایی رابطه بین تبلیغات دهان‌به‌دهان و اعتماد گردشگران با ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در صنعت هتلداری

دوره 14، شماره 48، دی 1398، صفحه 241-267
ابوالقاسم ابراهیمی؛ مسلم باقری؛ آمنه پاکدلیان

2.

بررسی تاثیر رهبری اصیل بر روی کامیابی کارکنان در محیط کار در صنعت هتلداری: نقش تعدیلگری سیاست سازمانی

دوره 19، شماره 65، فروردین 1403
علیرضا اسدزاده؛ محمد صادق شریفی راد؛ محمد شاکر اردکانی

3.

بررسی تأثیر عدم امنیت شغلی درک شده بر تمایل به ترک خدمت

دوره 30، شماره 100، تیر 1400، صفحه 163-191
داود قربان زاده؛ شادان وهاب زاده؛ الهه کاظمی

4.

بررسی شکاف میان اخلاق سازمانی حاکم و اخلاق سازمانی کلامی

دوره 9، شماره 27، آبان 1393، صفحه 47-92
میرعلی سیدنقوی؛ سید محمد میرتقیان رودسری

5.

بررسی عوامل موثر در برون سپاری فعالیت های هتل ها با استفاده از ویژگی دارایی های خاص در تئوری هزینه تراکنش

دوره 6، شماره 16، اسفند 1390، صفحه 1-23
عباس احمدی؛ عباد الله بانشی؛ رحیم محترم فلانی

6.

تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان در صنعت هتلداری: نقش میانجی استراتژی‌های بازیگری و فرسودگی هیجانی

دوره 12، شماره 37، اردیبهشت 1396، صفحه 71-94
مهدی دهقانی سلطانی؛ اردشیر شیری؛ الهام فرجی؛ حسین فارسی زاده

7.

شایستگی‌های فردی منابع انسانی و وفاداری کُنشی میهمانان در هتل‌های چهار ستاره استان مازندران

دوره 11، شماره 35، آذر 1395، صفحه 63-84
مصطفی محمدی؛ سیّد محمّد میرتقیان رودسری؛ صادق صالحی

8.

شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی توانمندی فناورانه در صنعت هتلداری مطالعه موردی: هتل های زنجیره ای پارسیان تهران

دوره 16، شماره 53، فروردین 1400، صفحه 73-107
محمد مسعود مجیدی فر؛ شمس السادات زاهدی؛ عزیزاله جعفری؛ سیدسعید هاشمی

9.

شناسایی و تبیین مصادیق سبزشویی در صنعت هتلداری ایران

دوره 18، شماره 61، فروردین 1402، صفحه 35-64
محسن فرهادی نژاد؛ عطیه صابری؛ محمد ابراهیم باقرنژاد حمزه کلائی

10.

شناسایی و تحلیل اهمیت-عملکرد شاخص های موثر بر عملکرد مالی هتل ها(مورد مطالعه: در هتل های استان یزد)

دوره 19، شماره 65، فروردین 1403
فائزه السادات میرفخرالدینی؛ میلاد ابراهیمی؛ فرزانه جندقی اردکانی

11.

مدلی برای مدیریت ریسک در صنعت هتلداری ایران

دوره 17، شماره 58، تیر 1401، صفحه 39-71
فاطمه خدابخشی گرگانی؛ محمود ضیائی؛ محمد تقی تقوی‌فرد؛ محمد صالح ترکستانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login