1.

اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر اضطراب اجتماعی نوجوانان پسر کم‌توان ذهنی

دوره 7، شماره 26، شهریور 1396، صفحه 89-107
کاظم برزگر بفرویی؛ مهدی زارعی حسین آبادی؛ مرتضی امیدیان

2.

اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر اضطراب اجتماعی نوجوانان پسر کم‌توان ذهنی

دوره 6، شماره 21، اردیبهشت 1395، صفحه 169-188
کاظم برزگر بفروئی؛ مهدی زارعی حسین آبادی؛ مرتضی امیدیان

3.

اثربخشی بازی‌درمانی شناختی- رفتاری بر اضطراب اجتماعی و خودپنداشت تحصیلی دانش‌آموزان دارای لکنت زبان

دوره 14، شماره 53، فروردین 1403، صفحه 121-147
زهرا عزآبادی؛ فاطمه بهجتی اردکانی؛ الهه شیروی

4.

اثربخشی برنامه پذیرش و تعهد بر اضطراب اجتماعی و تاب‌آوری تحصیلی دانش‌آموزان دارای اختلال لکنت زبان

دوره 13، شماره 49، فروردین 1402، صفحه 119-145
شهروز نعمتی؛ رحیم بدری گرگری؛ شهرام واحدی؛ محمد باردل

5.

اثربخشی درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش اضطراب اجتماعی و ارزیابی شناختی منفی در دختران سخت شنوا

دوره 8، شماره 32، دی 1396، صفحه 133-160
فهیمه رضایی؛ مهدی امیری؛ الهام طاهری

6.

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد با تمرکز بر شفقت، بر اضطراب اجتماعی دختران نوجوان

دوره 8، شماره 30، خرداد 1397، صفحه 117-137
لیلا اسماعیلی؛ شعله امیری؛ محمد رضا عابدی؛ حسین مولوی

7.

اثربخشی روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازپردازش بر اضطراب اجتماعی

دوره 1، شماره 2، تیر 1389، صفحه 127-150
بهرام معلی قنبری هاشم آبادی

8.

ارزیابی بالینی تأثیر سایکودراما در درمان اضطراب اجتماعی (موردپژوهی)

دوره 6، شماره 24، آذر 1395، صفحه 29-46
مهدی پوررضائیان

9.

بررسی حساسیت اضطرابی، فرانگرانی و مؤلفه‌های تنظیم هیجانی در دانشجویان با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی و بهنجار

دوره 2، شماره 8، مهر 1391، صفحه 40-69
منصور بیرامی؛ ابراهیم اکبری؛ عبدالله قاسم‌پور؛ زینب عظیمی

10.

بررسی رابطۀ صفات شخصیتی و سبک‌های مقابله‌ای با اضطراب اجتماعی دانشجویان نابینا و عادی دانشگاه‌های استان فارس

دوره 1، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 109-134
عبدالحمید رضوی؛ سلطانعلی کاظمی؛ محمد محمدی

11.

پیش‌بینی اضطراب اجتماعی بر مبنای حمایت اجتماعی و خودکارآمدی اجتماعی در نوجوانان معلول جسمی- حرکتی

دوره 10، شماره 37، فروردین 1399، صفحه 91-112
نگار فلامرزی؛ دیبا سیف

12.

تاثیر درمان پذیرش و تعهد بر فرانگرانی، نگرانی اجتماعی و نگرانی سلامتی دانشجویان

دوره 6، شماره 23، شهریور 1395، صفحه 81-94
حسین محققی؛ پیمان دوستی؛ داود جعفری

13.

تدوین پروتال درمانی بر اساس ذهن آگاهی مبتنی بر فعال سازی طرحواره‌های معنوی - اسلامی و مقایسه اثربخشی آن با درمان پردازشی - تجربه‌ای/ هیجان مدار بر کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان

دوره 4، شماره 14، تیر 1392، صفحه 1-22
حبیب اله اکبری؛ عبدالله شفیع آبادی

14.

تدوین مدل سبب شناسی اختلال اضطراب اجتماعی نوجوانان بر اساس مولفه‌های حساسیت اضطرابی، تنظیم هیجانی منفی و سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و دوسوگرا با نقش میانجی راهبرد مقابله هیجان‌مدار

دوره 9، شماره 35، مرداد 1398، صفحه 97-130
فیروزه غضنفری؛ مجتبی ندری

15.

رابطه باورهای وسواسی والدین و اضطراب اجتماعی در فرزندان با واسطه تنظیم هیجان در دانشجویان دختر

دوره 13، شماره 50، فروردین 1402، صفحه 37-68
مطهره نوران؛ مهران آزادی

16.

مقایسه اثربخشی بازی‌درمانی و آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش اضطراب اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی

دوره 3، شماره 11، اردیبهشت 1397، صفحه 55-76
مریم تمسکی؛ سهراب عبدی زرین

17.

مقایسه اثر بخشی درمان گروهی کوتاه مدت مبتنی بر مدل پیش بینی پذیری اضطراب اجتماعی با درمان گروهی کوتاه مدت شناختی-رفتاری هافمن بر نشانه های اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دوره اول متوسطه

دوره 12، شماره 47، تیر 1401، صفحه 37-61
عباس شجاعتی؛ مهرداد کلانتری؛ حسین مولوی

18.

نقش عوامل روان شناختی در گرایش دانشجویان به فضای مجازی

دوره 6، شماره 23، مهر 1399، صفحه 91-114
سیدنورالدین رضوی زاده؛ پروانه عبدالملکی

19.

ویژگی های روانسنجی پرسشنامه پردازش پس از رویداد در جمعیت دانشجویی

دوره 6، شماره 22، دی 1394، صفحه 135-163
سیده سلیل ضیایی؛ فریبا زرانی؛ فرشته موتابی؛ حسین کارشکی؛ شهریار شهیدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login