1.

اصل چهار ترومن و امکان توسعه در ایران (بررسی انتقادی برنامه‌های کمک اصل چهار ترومن در ایران)

دوره 12، شماره 43، تابستان 1399
مرتضی سالمی قمصری؛ سهراب یزدانی؛ مرتضی فرهادی؛ فرشاد مومنی

2.

بحران آب، سنت و توسعه در ایران: تجدیدمطلعی در مفهوم «نوسازی» با اشاره به مستند «مادرکشی»

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1398، صفحه 273-305
نیما شجاعی باغینی

3.

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تمایل ساکنان بافت‌های فرسوده به نوسازی(مطالعه موردی: محله امام زاده عبدالله تهران)، نادر مروتی، دکتر غلامرضا لطیفی

دوره 4، شماره 10، بهار 1391، صفحه 187-226

4.

تاثیر ویژگی های شخصیتی ناصر الدین شاه بر توسعه نیافتگی ایران

دوره 8، شماره 28، بهار 1398، صفحه 37-64
راحله روحانی؛ علی اکبر امینی؛ ملک تاج خسروی

5.

تبیین شاخص های گسست در خانواده ایرانی متأثر از فرایند نوسازی: یک فراتحلیل کیفی

دوره 11، شماره 43، پاییز 1399، صفحه 121-158
کوثر دهدست؛ شهاب قبادی

6.

تحلیل کیفی بررسی نقش نوسازی جامعه همراه با رسانه های مجازی بر ساختار خانواده

دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 133-164
بابک اسلام زاده؛ معصومه اسمعیلی؛ سمیه کاظمیان

7.

جهانی‌شدن، نوسازی و سیاست‌های جمعیتی در ایران (قبل از انقلاب، از سال 1342 تا 1355)

دوره 7، شماره 24، پاییز 1394، صفحه 85-127
سیامک حیدری؛ حبیب الله زنجانی؛ باقر ساروخانی

8.

چالش سنت و نوسازی در دیدگاه جلال آل احمد

دوره 20، شماره 61، تابستان 1392، صفحه 183-210
نظام بهرامی کمیل

9.

کاربست تئوری الیگارشی نوگرای ادوارد شیلز بر دوره پهلوی دوم (1357-1332)

دوره 6، شماره 24، زمستان 1399
محمد رادمرد

10.

مقایسه ی نوسازی ایران و ترکیه در دوران رضاشاه و آتاتورک

دوره 2، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 101-130
حمید نساج

11.

مکتب نوسازی متقدم و ریشه های تاریخی بحران منابع آب های زیرزمینی در ایران: بررسی تأثیر و عملکرد اصل چهار ترومن - علی احمد رفیعی راد- احمد محمدی

دوره 24، شماره 77، تابستان 1396، صفحه 195-243
علی احمد رفیعی راد؛ احمد محمدی

12.

نظریة برنامه‌ریزی وکالتی : معرفی و نقد ، دکتر پرویز اجلالی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1389، صفحه 1-14

13.

نوسازی و خشونت سیاسی: بررسی تطبیقی کشورهای اسلامی

دوره 16، شماره 45، تابستان 1388، صفحه 159-178
معصومه قاراخانیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.