1.

اصل چهار ترومن و امکان توسعه در ایران

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 161-197
مرتضی سالمی قمصری؛ سهراب یزدانی؛ مرتضی فرهادی؛ فرشاد مومنی

2.

آموزش و نوسازی ایران در دولت پهلوی اول

دوره 9، شماره 34، تیر 1402، صفحه 59-97
مجید استوار

3.

آینده‌پژوهی تغییر ارزش‌های خانواده در ایران با استفاده از رویکرد تحلیل لایه‌ای علی

دوره 27، شماره 89، تیر 1399، صفحه 71-102
محسن نیازی؛ اسماعیل مزروعی نصرآبادی؛ شیوا آقابزرگی زاده

4.

بحران آب، سنت و توسعه در ایران: تجدیدمطلعی در مفهوم «نوسازی» با اشاره به مستند «مادرکشی»

دوره 6، شماره 12، مهر 1398، صفحه 333-370
نیما شجاعی باغینی

5.

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تمایل ساکنان بافت‌های فرسوده به نوسازی(مطالعه موردی: محله امام زاده عبدالله تهران)، نادر مروتی، دکتر غلامرضا لطیفی

دوره 3، شماره 10، اردیبهشت 1391، صفحه 187-226

6.

تاثیر ویژگی های شخصیتی ناصر الدین شاه بر توسعه نیافتگی ایران

دوره 8، شماره 28، اردیبهشت 1398، صفحه 37-64
راحله روحانی؛ علی اکبر امینی؛ ملک تاج خسروی

7.

تبیین شاخص های گسست در خانواده ایرانی متأثر از فرایند نوسازی: یک فراتحلیل کیفی

دوره 11، شماره 43، مهر 1399، صفحه 121-158
کوثر دهدست؛ شهاب قبادی

8.

تحلیل کیفی بررسی نقش نوسازی جامعه همراه با رسانه های مجازی بر ساختار خانواده

دوره 8، شماره 31، مهر 1396، صفحه 133-164
بابک اسلام زاده؛ معصومه اسمعیلی؛ سمیه کاظمیان

9.

تحولات هویت قومی در جامعه شهری اهواز (از دوره دوم پهلوی تا دوران جمهوری اسلامی)

دوره 28، شماره 94، آذر 1400، صفحه 45-87
وحید شالچی؛ علی جنادله؛ اسماعیل عالی زاد؛ مسعود زالی زاده کوتیانی

10.

توسعه سیاسی و موانع گذار به دموکراسی در چین (1978-2021)

دوره 7، شماره 28، اسفند 1400، صفحه 59-94
حسین کریمی فرد

11.

جهانی‌شدن، نوسازی و سیاست‌های جمعیتی در ایران (قبل از انقلاب، از سال 1342 تا 1355)

دوره 6، شماره 24، آذر 1394، صفحه 85-127
سیامک حیدری؛ حبیب الله زنجانی؛ باقر ساروخانی

12.

چالش سنت و نوسازی در دیدگاه جلال آل احمد

دوره 20، شماره 61، شهریور 1392، صفحه 183-210
نظام بهرامی کمیل

13.

کاربست تئوری الیگارشی نوگرای ادوارد شیلز بر دوره پهلوی دوم (1357-1332)

دوره 6، شماره 24، بهمن 1399، صفحه 41-72
محمد رادمرد

14.

مقایسه ی نوسازی ایران و ترکیه در دوران رضاشاه و آتاتورک

دوره 2، شماره 5، تیر 1392، صفحه 101-130
حمید نساج

15.

مکتب نوسازی متقدم و ریشه های تاریخی بحران منابع آب های زیرزمینی در ایران: بررسی تأثیر و عملکرد اصل چهار ترومن - علی احمد رفیعی راد- احمد محمدی

دوره 24، شماره 77، شهریور 1396، صفحه 195-243
علی احمد رفیعی راد؛ احمد محمدی

16.

نظریة برنامه‌ریزی وکالتی : معرفی و نقد ، دکتر پرویز اجلالی

دوره 1، شماره 5، بهمن 1389، صفحه 1-14

17.

نوسازی و خشونت سیاسی: بررسی تطبیقی کشورهای اسلامی

دوره 16، شماره 45، شهریور 1388، صفحه 159-178
معصومه قاراخانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login