1.

آثار تجارت خارجی بر تقاضای بین المللی گردشگری ایران (مطالعه موردی: هند و ترکیه)

دوره 7، شماره 19، آذر 1391، صفحه 117-137
رحیم حیدری؛ علی اکبر تقی پور؛ مجید فشاری

2.

اثرات بحران‌های مالی جهانی بر الگوهای تجاری ایران و شرکای آن: روش شبه MLE پوآسون

دوره 28، شماره 96، آبان 1402، صفحه 87-121
سیده مروه ناصرصدرآبادی؛ فرهاد غفاری؛ تیمور محمدی؛ عباس معمارنژاد

3.

اثر ادغام اقتصادی از طریق تجارت بر ادوار تجاری (کشورهای منتخب عضو اکو)

دوره 11، شماره 40، فروردین 1390، صفحه 49-69
محمدرضا سعدی

4.

اثر نهاد‌ها بر روی تجارت دو جانبه کشورهای منتخب خاورمیانه

دوره 15، شماره 45، بهمن 1389، صفحه 1-23
دکتر کریم آذربایجانی؛ ندا سمیعی؛ همایون شیرازی

5.

آزمون الگوی جاذبه در مورد ایران و یک مجموعه منتخب از شرکای تجاری( کشورهای صادر کننده نفت )

دوره 11، شماره 42، مهر 1390، صفحه 187-212
مهدی تقوی؛ نیلوفر حسین تاش

6.

بررسی ایجاد یک بلوک تجاری در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه (کاربرد هم‌گرایی اقتصادی)

دوره 12، شماره 47، دی 1391، صفحه 175-196
سمیرا متقی؛ بهرام سحابی؛ افشین متقی؛ بیژن صفوی

7.

تأثیرتحریم‌های اقتصادی ایران بر تجارت نفت‌خام ایران و کشورهای عضو اوپک: کاربرد مدل جاذبه تعمیم‌یافته

دوره 9، شماره 34، فروردین 1399، صفحه 143-172
ساناز کریم پور؛ عبدالرسول قاسمی؛ تیمور محمدی

8.

عوامل موثر بر مهاجرت نیروی کار ایران

دوره 13، شماره 40، مهر 1388، صفحه 59-75
کریم آذربایجانی؛ سیدکمیل طیبی؛ نفیسه هنری

9.

عوامل موثر بر همگرایی اقتصادی در کشورهای منطقه شرق آسیا (2012- 1980) با تأکید بر نقش ژاپن

دوره 15، شماره 57، تیر 1394، صفحه 39-74
ناهید پور رستمی

10.

یکپارچگی اقتصادی در کشورهای حوزة خلیج فارس (استفاده از یک روش اقتصادسنجی فضایی)

دوره 7، شماره 25، بهمن 1384، صفحه 109-126
نعمت‌اله اکبری؛ مژگان معلمی

11.

گسترش جریانهای تجاری و تأثیر آن بر همگرایی درآمدی میان ایران و کشورهای خاورمیانه

دوره 9، شماره 32، فروردین 1388، صفحه 119-145
سید کمیل طیبی؛ محمد واعظ برزانی؛ سیمین اکبری دهباغیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login