1.

آزمون استرس احتمالات نکول صنعت بانکداری ایران با رویکرد پرتفوی اعتباری

دوره 17، شماره 66، مهر 1396، صفحه 23-54
فاطمه عبدالشاه؛ سعید مشیری

2.

آزمون غیرخطی بودن ریشه واحد در قیمت‌های نفت خام

دوره 12، شماره 47، تیر 1402، صفحه 11-46
محسن اسلامی؛ علیرضا نجارپور

3.

بررسی تاثیر شفافیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان بر رفتار نرخ ارز؛ یک شبیه‌سازی

دوره 20، شماره 76، فروردین 1399، صفحه 1-54
عباس شاکری؛ جاوید بهرامی؛ حمیدرضا درخشان

4.

بهبود فرآیند خدمت‌دهی و کاهش زمان انتظار مشتریان در بانک با رویکرد شبیه‌سازی

دوره 6، شماره 22، اسفند 1396، صفحه 75-105
محمدتقی تقوی‌فرد؛ آزیتا دادوند؛ مجتبی آقایی

5.

بهینه‌سازی خطوط تولید چند محصولی با رویکرد شبیه‌سازی و برنامه‌ریزی چند هدفه

دوره 21، شماره 68، فروردین 1402، صفحه 75-120
مائده مسیب مطلق؛ پرهام عظیمی؛ مقصود امیری

6.

تخصیص مازاد سیستم سری - موازی با هدف بیشینه در دسترس‌پذیری با در نظر گرفتن نرخ‌های خرابی و تعمیر غیر نمایی

دوره 18، شماره 59، دی 1399، صفحه 151-180
سید علی میرنژاد؛ پرهام عظیمی؛ احمد یوسفی هنومرور

7.

ترکیب الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات و تکنیک شبیه‌سازی در حل مسئله جانمایی پویای تسهیلات

دوره 12، شماره 32، فروردین 1393، صفحه 49-66
پرهام عظیمی؛ محمد علی زارع شوریجه

8.

شبیه‎سازی ترازنامه ‌انرژی ایران برای سال 1420 و طراحی سناریو‌های مدیریت طرف تقاضا و عرضه با استفاده از مدل‌ساز LEAP

دوره 8، شماره 29، دی 1397، صفحه 103-129
شاکر محمدی؛ علی امامی میبدی؛ افشین جوان؛ امیرحسین فاکهی

9.

عملکرد نسبی تخمین‌زن‌های واریانس عناصر خطا در مدل اثرات تصادفی

دوره 17، شماره 50، فروردین 1391، صفحه 83-98
تیمور محمدی

10.

یک روش تلفیقی جدید جهت تخصیص افزونگی در سیستم‌های تولیدی با استفاده از NSGA-II و MOPSO اصلاح شده

دوره 12، شماره 33، تیر 1393، صفحه 97-124
علی محتشمی

11.

مدل بهینه‌سازی چندهدفه تخصیص خدمت به مشتریان بانک با به‌کارگیری داده‌کاوی و شبیه‌سازی

دوره 7، شماره 25، مهر 1397، صفحه 5-40
محمدعلی خاتمی فیروزآبادی؛ محمد تقی تقوی فرد؛ سید خلیل سجادی؛ جهانیار بامدادصوفی

12.

مدل مفهومی عامل بنیان برای سیستم ارزشیابی و اعتباربخشی بیمارستانی

دوره 12، شماره 45، شهریور 1402، صفحه 347-389
جواد کشوری کامران؛ محمد علی کرامتی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ سیدعبدالله امین موسوی

13.

نرخ آشکارسازی کنش افتراقی سؤال با استفاده از مدل درخت‌های راش یک مطالعه شبیه‌سازی‌شده و داده های واقعی آزمون های سرنوشت ساز ناجا

دوره 11، شماره 44، تیر 1400، صفحه 1-30
حمیدرضا کرمی؛ مسعود گرامی پور؛ اصغر مینائی

14.

وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص و شبیه سازی آثار آن بر درآمدهای مالیاتی دولت و توزیع درآمد

دوره 15، شماره 58، مهر 1394، صفحه 61-82
علی نصیری اقدم؛ اشرف رزمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login