1.

اثربخشی تعاملی هوش معنوی و آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روانی دانشجویان

دوره 1، شماره 1، دی 1389، صفحه 15-42
کورش گودرزی؛ دکتر فرامرز سهرابی؛ دکتر نورعلی فرخی؛ دکتر فرهاد جمهری

2.

بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان دبیرستان های شهرستان زنجان

دوره 7، شماره 22، دی 1390، صفحه 65-94
سیدحسین موسوی؛ محسن طالب زاده

3.

پیش بینی پیشرفت تحصیلی براساس هوش معنوی، امید و مسئولیت‌پذیری در دانش‌آموزان دختر پایه سوم متوسطه

دوره 16، شماره 56، تیر 1399، صفحه 181-196
مدینه رحمانی دریاسری؛ سونیا یاوری نیا؛ فیروزه سپهریان آذر

4.

پیش بینی پیشرفت تحصیلی براساس هوش معنوی،امید و مسئولیت پذیری در دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه

دوره 16، شماره 58، دی 1399، صفحه 243-258
مدینه رحمانی دریا سری؛ سونیا یاوری نیا؛ فیروزه سپهریان آذر

5.

پیش بینی سبک زندگی بر اساس هوش معنوی و هوش اخلاقی در دانش‌آموزان

دوره 13، شماره 51، مهر 1401، صفحه 231-252
سیدعلیرضا افشانی؛ آزاده ابویی

6.

پیش بینی مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه بر اساس خودکار آمدی و هوش معنوی

دوره 14، شماره 48، تیر 1397، صفحه 127-145
سعید مذبوحی؛ ابوطالب سعادتی شامیر

7.

پیش‌بینی هوش معنوی کودک بر اساس شعر مبتنی بر آموزه‌های قرآنی

دوره 8، شماره 29، شهریور 1396، صفحه 143-171
رامین محرمی؛ خدابخش اسداللهی؛ شکراالله پورالخاص؛ پیام فروغی راد

8.

تأثیر زمینه‌های تحصیلی دانشگاهی، علوم دینی و هنری بر هوش معنوی؛ کوششی در راستای رواسازی و پایایی‌سنجی مقیاس هوش معنوی

دوره 1، شماره 1، مهر 1389، صفحه 1-21
مسعود حسین جاری؛ حمید رضا ذذاکری

9.

تدوین مدل ساختاری برای هوش معنوی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و بهزیستی ذهنی

دوره 7، شماره 25، مهر 1395، صفحه 1-28
رقیه اسدی؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی

10.

سنتز پژوهی و مدل سازی کیفی همبسته های هوش معنوی مبتنی بر شواهد تجربی

دوره 18، شماره 63، فروردین 1401، صفحه 207-228
سید مهدی سرکشیکیان؛ زهرا جامه بزرگ

11.

کاربرد مدل‌سازی معادلات ساختاری PLS در تبیین اثرات متغیرهای جمعیت‌شناختی بر هوش معنوی با میانجی گری بهزیستی ذهنی

دوره 6، شماره 22، دی 1394، صفحه 1-39
رقیه اسدی؛ علی دلاور

12.

مطالعه رابطه هوش معنوی و توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

دوره 2، شماره 6، مهر 1392، صفحه 65-76
محمد گشتاسبی؛ عبدالحمید احمدی؛ فهیمه نگین تاجی؛ کفایت نگین تاجی

13.

هوش معنوی از منظر قرآن و روایات

دوره 8، شماره 30، آذر 1396، صفحه 29-56
فرامرز سهرابی

14.

هوش معنوی و سلامت روان در کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 4، شماره 11، مرداد 1396، صفحه 95-110
اورانوس تاج الدینی؛ علی سادات موسوی؛ مهدی علیزادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login