1.

آزادی اجتماعی از دیدگاه علامه طباطبائی ره و کانت

دوره 8، شماره 31، مهر 1391، صفحه 55-80
هاجر نیلی احمد آبادی؛ علی کرباسی زاده

2.

امکان آزادی در تجربه زیسته تاریخی ایرانیان: مفهوم انسان رادمنش و بازیابی سوژه ایرانی

دوره 28، شماره 92، خرداد 1400، صفحه 67-100
امیر مقدور مشهود؛ شجاع احمدوند

3.

انتخاب سبک زندگی در پرتو راهبردهای سیاست جنایی

دوره 10، شماره 37، دی 1400، صفحه 221-251
جهانبخش هراتی؛ مهرداد رایجیان اصلی

4.

بررسی آثار مکتب اگزیستانسیالیسم بر حقوق کیفری

دوره 7، شماره 27، مرداد 1398، صفحه 221-253
شایان اکبری؛ احمد فلاحی

5.

بسترهای فروپاشی گفتمان کهن سلطنت (مطالعه موردی ناکارآمدی دو وقته عدالت و آزادی)

دوره 9، شماره 32، اردیبهشت 1399، صفحه 187-216
محمد رادمرد؛ جواد حق گو

6.

پیامدهای اخلاقی رفاه اجتماعی

دوره 1، شماره 1، مهر 1393، صفحه 71-102
سعید وصالی

7.

تعلیم و تربیت در اسلام

دوره 9، شماره 28، تیر 1385، صفحه 111-151
زینب مشتاقی؛ گیلبرت فاطمی

8.

دیدگاههای وجودی کییرکگارد در باب درامنویسی پینتر

دوره 5، شماره 18، تیر 1388، صفحه 151-136
علی نظری

9.

دولت اخلاقی یا قرارداد دولت‌ساز؛ نگاهی پارادایمی به دولت از منظر هگل و نقدهای او به لیبرالیسم کلاسیک

دوره 25، شماره 80، مهر 1402، صفحه 171-206
آیت مولائی؛ سید علی موسوی؛ فرشید بنده علی

10.

رابطة دین و دولت در نظام فلسفی هگل

دوره 7، شماره 25، فروردین 1390، صفحه 109-136
حسن مهرنیا

11.

رباعی سرلوحه و دیباچۀ کار فرخی‌‌یزدی در روزنامه «طوفان»

دوره 24، شماره 84، تیر 1399، صفحه 335-374
محمدرضا تقیه؛ پروین مرتضایی

12.

صلح پایدار کانت و بازتاب آن در جهان امروز

دوره 8، شماره 20، تیر 1385، صفحه 135-176
سیدعلی محمودی

13.

کشف مضمون آگاهی؛ راه گذار دکارت از آزادی به خود‌آیینی

دوره 16، شماره 61، فروردین 1399، صفحه 64-88
مصطفی عابدی جیغه؛ محسن باقرزاده مشکی باف؛ محمد اصغری

14.

مبانی روشنگری در اندیشۀ روسو

دوره 4، شماره 16، دی 1387، صفحه 27-44
علی کرباسی زاده؛ فاطمه سلیمانی دهنوی

15.

مطالعه تطبیقی آرای مرتضی مطهری و آیزایا برلین در باب آزادی؛ مبتنی بر مؤلفه‌های کنش‌گر، مانع و غایت

دوره 8، شماره 31، اسفند 1398، صفحه 9-39
جلال درخشه؛ اسحاق سلطانی

16.

مناسبات «کرامت» و «آزادی انسان» از منظر کانت

دوره 18، شماره 71، مهر 1401، صفحه 185-208
رقیه مظاهری؛ شهین اعوانی

17.

نسبت نظریه عدالت راولز با فلسفه حق هگل

دوره 3، شماره 12، دی 1386، صفحه 45-64
میثم سفید خوش؛ یوسف شاقول

18.

نقش آزادی در بروز بحران‌ها

دوره 5، شماره 18، تیر 1388، صفحه 16-54
جولی اُلدتون اُگونکویا

19.

نگرشی به مبانی دینی و اخلاقی مفهوم «حق» در دیدگاه کانت و علامه جعفری

دوره 14، شماره 55، مهر 1397، صفحه 7-28
محمد رعایت جهرمی

20.

والای اخلاقی و زیباشناختی کانت

دوره 3، شماره 9، فروردین 1386، صفحه 39-53
عقیل فولادی

21.

ویژگی‌های مکتب اگزیستانسیالیسم در داستان‌های مصطفی مستور

دوره 27، شماره 97، مهر 1402، صفحه 99-128
رضا نیکو؛ عبدالله حسن زاده میرعلیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login