1.

اعتماد اجتماعی و عوامل مرتبط با آن ( مطالعه پیمایشی جوانان شهر مشهد )

دوره 24، شماره 76، خرداد 1396، صفحه 111-144
محمد علی خلیلی اردکانی؛ بهاره آروین؛ فرزاد توسلی فرشه

2.

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و احساس محرومیت بر سلامت شهروندان (مطالعه موردی شهر اصفهان)

دوره 4، شماره 15، شهریور 1392، صفحه 46-87
محمد باقر علیزاده اقدم؛ رسول ربانی؛ مرتضی مبارک بخشایش

3.

بررسی تأثیر عوامل اجتماعی مؤثر بر درمان ناباروری در زنان نازا

دوره 19، شماره 58، آذر 1391، صفحه 234-269
اکبر شریفیان

4.

بررسی تاثیر میزان سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی معلمان

دوره 13، شماره 33، خرداد 1385، صفحه 1-26
ناصر سالار زاده؛ داوود حسن زاده

5.

بررسی تأثیر میزان سرمایه اجتماعی در موفقیت تعاونی‌های تولیدی شهر یزد، دکتر اکبر زارع شاه آبادی، بهروز اسلامی ، ملیحه مهدی پور خراسانی

دوره 3، شماره 11، تیر 1391، صفحه 183-214

6.

بررسی چگونگی اعتماد و کناره‌گیری اجتماعی در میان دانشجویان ، دکتر ابوتراب طالبی، راضیه برزگری دهج

دوره 3، شماره 11، تیر 1391، صفحه 131-182

7.

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با شهروندی دموکراتیک

دوره 19، شماره 59، اسفند 1391، صفحه 97-141
امیر رستگار خالد؛ هاجر عظیمی

8.

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز (واحد پردیس)، دکتر اکبر شریفیان، هدی فتوت

دوره 2، شماره 8، آبان 1390، صفحه 153-188

9.

بررسی عوامل اجتماعی – اقتصادی موثر بر بی خانمانی بی خانمان های شهر تهران

دوره 1، شماره 1، دی 1388، صفحه 93-110
نادر سالار زاده امیری؛ بختیار محمدی

10.

بررسی عوامل مؤثر بر میزان سرمایه اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی

دوره 17، شماره 51، اسفند 1389، صفحه 39-80
عزت الله سام آرام

11.

بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی ساکنین در تحقق طرح‌های توسعه شهری«نمونه موردی: پیاده راه سازی حوزه تاریخی شهر تهران منطقه 12»

دوره 3، شماره 13، دی 1391، صفحه 115-158
افسانه ادریسی؛ مرجان شجاعی

12.

بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهر تهران)

دوره 5، شماره 20، آذر 1393، صفحه 1-42
جعفر هزارجریبی؛ مصطفی کشوری چرمی؛ الهام فاروقی؛ عقیل متقدم

13.

بررسی میزان سرمایه اجتماعی معلمان مقاطع سه گانه‌ تحصیلی استان ایلام

دوره 5، شماره 19، تیر 1393، صفحه 112-158
اسحاق قیصریان؛ بهروز سپید نامه

14.

بررسی میزان نشاط اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بین شهروندان 15-64 سال شهر اهواز

دوره 4، شماره 15، شهریور 1392، صفحه 138-174
علی اصغر کیا؛ رقیه امیری

15.

بررسی نقش عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر شادی (مطالعه موردی جمعیت فعال شهر تهران)

دوره 4، شماره 12، شهریور 1396، صفحه 1-41
جعفر میکاییلی؛ مرتضی خورسندی؛ فاطمه السادات همایونی

16.

بررسی نقش میانجی انگیزه پیشرفت در رابطه سرمایه اجتماعی و روحیه کارآفرینی

دوره 5، شماره 15، فروردین 1397
لیلا فتحی؛ مریم پورکسمایی؛ محمد رضا ابراهیمی

17.

پژوهشی در باب رابطه دینداری و اعتماد اجتماعی

دوره 17، شماره 49، شهریور 1389، صفحه 185-217
علیرضا افشانی

18.

تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر ریسک‌پذیری دانشجویان کارآفرینی(مورد مطالعه: دانشجویان دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران)

دوره 6، شماره 25، بهمن 1394، صفحه 165-192
سید سیامک علوی کیا؛ لیلا نصرالهی وسطی؛ فاطمه گلابی

19.

تأثیر کاهش سرمایه اجتماعی بر آنومی اجتماعی زنان ساکن شهر تهران.

دوره 2، شماره 4، شهریور 1394، صفحه 36-65
اعظم پاک خصال

20.

تبیین رابطه اعتیاد به اینترنت بر میزان اعتماد اجتماعی

دوره 19، شماره 57، شهریور 1391، صفحه 155-184
محسن نیازی

21.

تحلیل تطبیقی کیفیت حکمرانی: مطالعة بین‌کشوری با رویکرد فازی از سال 2000- 2008

دوره 19، شماره 58، آذر 1391، صفحه 61-110
علی ساعی

22.

تحلیل جامعه شناختی احساس امنیت میان شهروندان اراکی در سال 1390

دوره 5، شماره 20، آذر 1393، صفحه 43-68
علی ساعی؛ زهره شهبازی؛ مهدی مبارکی

23.

تحلیل جامعه شناختی اهدای عضو و بافت پس از مرگمغزی در بین شهروندان تهرانی

دوره 14، شماره 37، خرداد 1386، صفحه 1-38
محمد عبداللهی؛ لیلا شکرایی فرد

24.

درک و تجربه شهروندان از همه‌گیری کوئید- 19؛ مطالعه کیفی در شهرهای قم و یزد

دوره 9، شماره 32، تیر 1401، صفحه 35-67
احمد کلاته ساداتی؛ زهرا فلک الدین

25.

رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت در میان شهروندان تهرانی، دکتر جعفر هزارجریبی، محبوبه حامد

دوره 3، شماره 12، آبان 1391، صفحه 31-58

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login