1.

بررسی روایت‌شناسانة طوطی‌نامه

دوره 21، شماره 74، بهمن 1396، صفحه 53-78
محمدرضا حاجی آقا بابایی

2.

بررسی ساختارگرایانة باب شیر و گاو کلیله و دمنه بر اساس الگوی کلود برمون

دوره 18، شماره 59، خرداد 1393، صفحه 43-59
احمد تمیم داری؛ سمانه عبّاسی

3.

بررسی سبک روایی تاریخ بیهقی بر اساس الگوی سیمپسون

دوره 23، شماره 80، شهریور 1398، صفحه 144-113
علیرضا خانبان زاده؛ زهره صفوی زاده سهی

4.

بررسی ضرباهنگ زمان داستان در روایت «سال‌های ابری» از علی‌اشرف درویشیان

دوره 26، شماره 92، تیر 1401، صفحه 111-142
مرتضی حیدری

5.

بررسی کارکردهای نظریة پراپ در حکایات اسرارالتوحید

دوره 24، شماره 83، فروردین 1399، صفحه 257-296
محمود براتی خوانساری؛ حسین ابن علی چرمهینی

6.

بررسی موقعیت‌ها و سطوح روایی در قصه‌های عامیانۀ بلند با تأکید بر «ابومسلم‌نامه»

دوره 26، شماره 92، تیر 1401، صفحه 169-194
کبری بهمنی؛ ذوالفقار علامی

7.

پیکربندی «زمان» در داستان «سیاوش»

دوره 18، شماره 61، آذر 1393، صفحه 21-40
غلامعلی  فلاّح؛ لیلا سادات پیغمبرزاده

8.

تحلیل الگوی کنشی و زنجیره‌های روایی گریماس در روایت مرگ رستم

دوره 23، شماره 80، شهریور 1398، صفحه 32-7
کاظم دزفولیان؛ مریم اکبری؛ مریم جلالی

9.

تحلیل تطبیقی «عروسک‌فروشی» صادق چوبک 1 و «جثّة علی الرّصیف» سعدالله ونوس2

دوره 19، شماره 63، خرداد 1394، صفحه 123-146
مجید صالح بک؛ فاطمه بیات فر

10.

تحلیل ساختاری رمان اهل غرق

دوره 18، شماره 60، شهریور 1393، صفحه 7-23
تیمور مالمیر؛ علیرضا ناصر بافقی

11.

تحلیل ساختار روایت اصحاب کهف در قرآن کریم

دوره 5، شماره 19، اسفند 1393، صفحه 115-145
محمّدرضا حاج‌بابایی؛ محمّد نیکخواه منفرد

12.

تحلیل ساختار روایتی داستان بهرام و گل‌اندام برپایة نظریّة گریماس

دوره 18، شماره 61، آذر 1393، صفحه 83-105
محمّدامیر مشهدی؛ فاطمه ثواب

13.

تحلیل ساختار روایت در رمان آفتاب‌پرست نازنین

دوره 18، شماره 59، خرداد 1393، صفحه 85-100
محمود بشیری؛ زهرا هرمزی

14.

ساختار روایت زنانه در رُمان «پرندة من» نوشتة فریبا وفی

دوره 17، شماره 58، اسفند 1392، صفحه 47-68
تیمور مالمیر

15.

طرح روایات مکاشفه‌های صوفیه

دوره 21، شماره 74، بهمن 1396، صفحه 123-145
مهسا رون؛ محمد شفیع صفاری

16.

عناصر داستانی خاطره‌نوشته‌های دفاع مقدس با تأکیدبر اثر دختر شینا

دوره 22، شماره 76، شهریور 1397، صفحه 214-191
الهام زارع؛ نعمت الله ایرانزاده؛ غلامرضا پیروز

17.

مرزشکنی روایی در داستان‌های ایرانی

دوره 20، شماره 67، خرداد 1395، صفحه 127-145
قدرت قاسمی‌پور

18.

هم سنجی روایت «جم» در اسطوره و حماسه

دوره 15، شماره 49، آذر 1390، صفحه 9-30
ابراهیم محمدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login