1.

آگاهی وجودی: تجربه بازاندیشی در دوره بحران کرونا

دوره 12، شماره 46، خرداد 1400، صفحه 171-199
حسین افراسیابی؛ مریم بهارلوئی

2.

بررسی عوامل موثر در ایجاد و تداوم بحران دارفور

دوره 9، شماره 23، دی 1386، صفحه 55-88
محمد حسن دریایی

3.

تبیین دلایل تسلط دوباره طالبان بر افغانستان بر اساس نظریه ادواری دکمجیان

دوره 13، شماره 49، تیر 1403، صفحه 139-166
زاهد غفاری هشجین؛ محسن کریمی شیرودی

4.

تصمیم گیری در بحران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1370، صفحه 68-86
سید مهدی الوانی

5.

تطورات فهم روشنفکران ایرانی از سنت بحران، سنت و خودآگاهی روشنفکری

دوره 3، شماره 11، اسفند 1393، صفحه 31-56
سیدابراهیم َُسرپرست سادات

6.

چالش های دولت ملی در پاکستان و احتمالات آینده

دوره 8، شماره 21، آذر 1385، صفحه 119-153
غلام علی چگنی زاده،

7.

چین در روابط هژمونیک نظام‌ جهانی پساآمریکایی

دوره 13، شماره 49، تیر 1403، صفحه 201-242
ابوالفضل آنائی

8.

رویکرد چین در بحران سوریه و جایگاه احتمالی آن در سوریه پسابحران

دوره 8، شماره 31، اسفند 1398، صفحه 167-200
احسان فلاحی؛ نوذز شفیعی

9.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بحران افغانستان

دوره 8، شماره 20، تیر 1385، صفحه 7-23
سید جلال دهقانی فیروزآبادی

10.

قدرت یابی چین: رویکردی نظری به تغییر در سیاست بین الملل

دوره 9، شماره 22، آذر 1386، صفحه 7-21
غلامعلی چگنی زاده

11.

مدیریت بحران در صنعت گردشگری

دوره 12، شماره 40، دی 1396، صفحه 21-40
فاطمه یاوری گهر؛ فرشته منصوری مؤید

12.

مطالعه موردی شیوه نمایش خود در کاربران صفحه اجتماعی اینستاگرام

دوره 24، شماره 78، آذر 1396، صفحه 194-157
آزاده هاشمی منفرد؛ علی ربیعی

13.

نخبگان و شکل گیری گفتمان توسعه در ایران

دوره 9، شماره 22، آذر 1386، صفحه 67-41

14.

نقش آزادی در بروز بحران‌ها

دوره 5، شماره 18، تیر 1388، صفحه 16-54
جولی اُلدتون اُگونکویا

15.

واکاوی نقش بحران مشارکت در سقوط رژیم پهلوی دوم

دوره 7، شماره 28، اسفند 1400، صفحه 191-218
امید شکرانه؛ مسعود اخوان کاظمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login