1.

بررسی ساختارگرایانة پیرنگ حکایت‌های مرزبان‌نامه

دوره 20، شماره 69، آذر 1395، صفحه 129-152
مصطفی دشتی آهنگر؛ زهرا سلیمانی

2.

پارناس در اندیشه‌ی أمین‌ نخله

دوره 2، شماره 5، دی 1391، صفحه 100-83
حسن گودرزی لمراسکی؛ مصطفی کمالجو

3.

پساساختارگرایی: عبور از اقتدارگرایی

دوره 18، شماره 72، دی 1401، صفحه 55-90
فرهاد بدیعی؛ علیرضا آقاحسینی؛ علی علی حسینی؛ سید جواد امام جمعه زاده

4.

تحلیل تأثیر تحولات زبان‌شناختی بر آرا و رهیافت‌های دانش اجتماعی با تأکید بر تبیین متون دینی

دوره 27، شماره 91، دی 1399، صفحه 233-250
هادی زینی ملک آباد؛ محمدرضا حسنی

5.

تحلیل ده‌نامه‌های ادب فارسی از دیدگاه انواع ادبی

دوره 15، شماره 50، اسفند 1390، صفحه 9-36
محبوبه خراسانی

6.

تحلیلی روان‌کاوانه از قصه‌ی «ماهان گوشیار»

دوره 17، شماره 56، شهریور 1392، صفحه 7-32
داوود اسپرهم؛ سیدمهدی دادرس

7.

تحلیل ساختار روایی منظومه‌های عطّار (الهی‌نامه، منطق‌الطّیر و مصیبت‌نامه)

دوره 16، شماره 54، اسفند 1391، صفحه 5-30
محسن بتلاب

8.

چالش‌های معادل‌یابی اصطلاحات«ساختار» و «ساختارگرایی» در قاموس‌های لغوی و پژوهش‌های نوین عربی

دوره 3، شماره 9، دی 1392، صفحه 37-54
علی صیادانی؛ رسول بازیار؛ الهام کاری

9.

ریخت‌شناسی قصّة حضرت موسی(ع) در قرآن کریم بر اساس نظریة ولادیمیر پراپ

دوره 7، شماره 27، اسفند 1395، صفحه 161-177
رسول بلاوی؛ علی خضری؛ علیرضا شیخیانی

10.

ساختار رمانس های منثور فارسی

دوره 24، شماره 86، دی 1399، صفحه 29-53
سمیه الفت فصیح؛ علی اکبر احمدی دارانی؛ تیمور مالمیر

11.

ساختار روایت زنانه در رُمان «پرندة من» نوشتة فریبا وفی

دوره 17، شماره 58، اسفند 1392، صفحه 47-68
تیمور مالمیر

12.

ساختار شکل‌گیری معنا در سورة کافرون به‌مثابة اثری ادبی از دیدگاه نظریة ساختارگرایی

دوره 6، شماره 15، مهر 1395، صفحه 134-111
صادق خورشا؛ محمد هادی مرادی؛ حسام حاج مؤمن

13.

طرح روایات مکاشفه‌های صوفیه

دوره 21، شماره 74، بهمن 1396، صفحه 123-145
مهسا رون؛ محمد شفیع صفاری

14.

کهن‏گرایی در شعر شاملو

دوره 16، شماره 51، خرداد 1391، صفحه 97-130
احمد خاتمی

15.

معرفت‌شناسی زبانی درون‌ماندگار نزد سوسور و یلمزلف: یک بررسی تطبیقی

دوره 3، شماره 5، اسفند 1394، صفحه 140-117
محمد امین شاکری؛ آزاده میرزائیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login