1.

اثربخشی آموزش مفاهیم معنوی با محوریت مذهب بر مشکلات رفتاری کودکان

دوره 8، شماره 29، فروردین 1396، صفحه 35-55
آرزو امینی؛ آسیه شریعتمدار؛ ابراهیم نعیمی

2.

آموزش‌های انسانگرایانه در رمان "نامه‌های ایرانی" منتسکیو - شاهکار قرن (18)

دوره 17، شماره 51، اسفند 1389، صفحه 189-218
فاطمه عشقی

3.

بررسی نقش میانجی‌گری مذهب در رابطه بین آزاردیدگی هیجانی و اختلال‌های هیجانی نوجوانان

دوره 3، شماره 12، دی 1392، صفحه 83-106
مهدی عبداله زاده رافی

4.

برنامه ایمن سازی تربیتی– اجتماعی با رویکرد آموزه های اسلامی: مقایسه اثربخشی و پایداری اثر آن با ایمن سازی در برابر استرس بر خطرپذیری دانش آموزان

دوره 7، شماره 25، اسفند 1395، صفحه 57-84
افسر خلیلی صدرآباد؛ فرامرز سهرابی؛ اسماعیل سعدی پور؛ علی دلاور؛ زهرا خوشنویسان

5.

پنداشت‌های فرهنگی- مذهبی و بازتولید کنش‌های خشونت‌بار‌: مطالعه موردی داعش

دوره 7، شماره 26، مهر 1397، صفحه 163-193
علی اشرف نظری؛ شهره پیرانی

6.

رابطه هوش هیجانی بار – آن و مؤلفه‌های آن با دین‌داری نوجوانان

دوره 12، شماره 42، دی 1395، صفحه 79-102
محمد رضائی؛ فریبرز درتاج؛ ابراهیم مهرعلیان

7.

سنجش اعتماد سیاسی و شناسائی عوامل موثر بر آن در استان کردستان

دوره 8، شماره 29، شهریور 1398، صفحه 81-110
سالار مرادی؛ ابوالفضل دلاوری

8.

شناسایی الگوی خانواده درمانی مذهبی با رویکرد اسلامی - ایرانی

دوره 14، شماره 53، فروردین 1402، صفحه 1-34
محمد ثناگویی زاده

9.

عوامل موثر بر پیوستگی و گسستگی قوم‌گرایی سیاسی

دوره 18، شماره 54، آذر 1390، صفحه 209-243
محمدرضا شادرو؛ حسین محمدزاده

10.

کاربردشناسی ترادف در نظام خویش‏واژه‏ای فارسی با تمرکز بر روابط نسبی درجۀ یک و دو

دوره 6، شماره 10، دی 1398، صفحه 73-108
فاطمه بهرامی

11.

کرونا و سکولاریسم: تحلیل رابطه مذهب، علم و سیاست در مواجهه با بحران بیماری کووید 19 در کشور ایران

دوره 28، شماره 95، اسفند 1400، صفحه 183-214
اکرم حمیدیان

12.

مقایسه تأثیر رفتار درمانی شناختی و روان درمانی معنوی- مذهبی بر کاهش اضطراب پنهان

دوره 2، شماره 7، تیر 1391، صفحه 151-169
حسن یعقوبی؛ فرامرز سهرابی؛ علی محمد زاده

13.

مقایسه ی نوسازی ایران و ترکیه در دوران رضاشاه و آتاتورک

دوره 2، شماره 5، تیر 1392، صفحه 101-130
حمید نساج

14.

مقدمه ای بر پیکربندی پولیس از کانال دین: جمهور 327 الف - 328 ب

دوره 8، شماره 32، دی 1391، صفحه 15-22
مصطفی یونسی

15.

نقش آزادی در بروز بحران‌ها

دوره 5، شماره 18، تیر 1388، صفحه 16-54
جولی اُلدتون اُگونکویا

16.

نقش مذهب، معنویت در جهانی شدن

دوره 18، شماره 56، دی 1386، صفحه 197-212
رضا طهماسبی؛ جبار باباشاهیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login