1.

بررسی موانع بانکداری الکترونیک در ایران با رویکرد فرا تحلیل

دوره 7، شماره 26، اسفند 1397، صفحه 137-160
محمدرضا سعدی؛ یوسف محمدی مقدم؛ جعفر عباس پور؛ حیدر عباس پور

2.

سنجش اندازه اثر تعیین‌کننده‌های گرایش به طلاق در پیمایش‌های انجام‌شده طی دوره 1394- 1374.

دوره 3، شماره 9، مهر 1395، صفحه 1-41
محمود مشفق

3.

فراتحلیل اثربخشی آموزش به کمک رایانه بر عملکرد تحصیلی فراگیران

دوره 10، شماره 37، مهر 1398، صفحه 1-16
حافظ صاحب یار؛ موسی پیری

4.

فرا تحلیل اثربخشی روش‌های تدریس فعال در عملکرد تحصیلی دانش آموزان ایرانی: یک مطالعه مرور ساختاریافته

دوره 11، شماره 35، فروردین 1394، صفحه 79-103
الناز صادقی دیزج؛ سید داوود حسینی نسب؛ فریبا عسگریان؛ اصغر شیرعلی پور؛ محمدرضا مقصودی

5.

فراتحلیل ارتباط میان کیفیت زندگی کاری و تعهّد سازمانی

دوره 24، شماره 78، آذر 1394، صفحه 65-88
بهروز رضائی منش؛ جعفر عباس پور

6.

فراتحلیل پژوهش‏های آمادگی الکترونیک سازمان‏ها در ایران

دوره 2، شماره 6، اسفند 1392، صفحه 1-22
وجه اله قربانی زاده؛ سارا بهفر

7.

فراتحلیل پژوهش‌های رابطه‌ی رهبری تحول‌آفرین با رفتار شهروندی سازمانی

دوره 24، شماره 77، تیر 1394، صفحه 125-152
یوسف محمدی مقدم؛ جعفر عباس پور

8.

فراتحلیل رابطه بین سبک رهبری با سلامت سازمانی در سازمانهای آموزشی ایران

دوره 2، شماره 8، مرداد 1395، صفحه 97-125
علی یاسینی؛ حیدر عباس پور؛ رضا نوروزی کوهدشت

9.

فراتحلیل رابطه سبک های هویت و عملکرد تحصیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402
ابوالقاسم یعقوبی؛ محدثه بی تا

10.

فراتحلیل رابطه گرایش مذهبی با سلامت روان

دوره 6، شماره 21، مهر 1394، صفحه 113-130
ابوالقاسم یعقوبی؛ علی اکبر عروتی موفق؛ علی اصغر چگینی؛ سروه محمدزاده

11.

فرا تحلیل موانع استقرار دولت الکترونیک در ایران

دوره 2، شماره 8، شهریور 1393، صفحه 1-32
وجه اله قربانی زاده؛ حبیب رود ساز؛ جعفر عباس پور

12.

فرا تحلیل: هنر تصحیح اشتباهات دیگران

دوره 4، شماره 13، مهر 1392، صفحه 119-132
فرزانه رعایی؛ علی دلاورسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login