1.

ارزیابی مؤلفه‌ها و مستندات قرآنی نظریه رؤیاانگاری وحی دکتر سروش با تأکید بر دیدگاه علّامه طباطبائی

دوره 12، شماره 47، دی 1400، صفحه 7-36
رحمان عشریه؛ محمدعلی اسماعیلی

2.

بازشناسی ادراک وحیانی و اقسام آن ازنظر صدرالمتألّهین و علامه طباطبائی

دوره 11، شماره 41، دی 1399، صفحه 73-98
سیدسعید شرف‌الدین طباطبائی؛ سیدحجت طباطبایی

3.

بررسی انتساب نصر حامد ابوزید به مکتب اعتزال

دوره 12، شماره 43، مهر 1400، صفحه 177-207
زینب شمس؛ راضیه سادات میرزاده

4.

بررسی دیدگاه‌های سید احمدخان هندی در تحدید قلمرو قرآن و سنّت

دوره 12، شماره 42، فروردین 1400، صفحه 1-24
حسن رضایی هفتادر؛ محمد قاسمی شوب؛ صفر نصیریان

5.

بررسی عینیت و فرا عقلانی‌بودن امر مینوی و نسبت آن با وحی در ادیان ابراهیمی ازنظر رودولف اتو

دوره 19، شماره 75، مهر 1402، صفحه 43-64
سید مرتضی حسینی؛ پروین نبیان

6.

بررسی مفهوم «نبی» و «رسول» در المیزان و مفاتیح‌الغیب فخر رازی

دوره 1، شماره 2، مهر 1398، صفحه 305-344
حمید ملک مکان؛ فاطمه خان صنمی؛ شعبانعلی خان صنمی

7.

بررسی و نقد دیدگاه‌های قرآنی و حدیثی قرآنیّون اهل سنّت

دوره 5، شماره 16، اردیبهشت 1393، صفحه 153-179

8.

بررسی و نقد سخنان شبهه‌سازان در حقّانیت قرآن

دوره 1، شماره 1، دی 1389، صفحه 37-64
محمد حسین بیات

9.

بسط‌ ناپذیری وحی با تکیه بر آیات و روایات

دوره 7، شماره 26، آذر 1395، صفحه 7-29
علی حسین‌زاده

10.

تحلیل نشانه شناختی چگونگیِ وحی با تکیه بر مفهوم نزول در قرآن(بر اساس الگوی یاکوبسن)

دوره 12، شماره 46، مهر 1400، صفحه 59-80
زهره اخوان مقدم

11.

درآمدی بر تفاوت‌های الهام و وحی

دوره 3، شماره 8، خرداد 1391، صفحه 29-49
حسام خلعتبری

12.

درآمدی بر رابطة وحی و مکاشفه با تأکید بر قرآن و روایات

دوره 4، شماره 13، شهریور 1392، صفحه 137-148
حسام الدین خلعتبری

13.

عقل و افراط و تفریط ها

دوره 1، شماره 2، آذر 1389، صفحه 7-24
محمد اسدی گرمارودی

14.

قرآن، متغیرات و مسائل نو

دوره 2، شماره 5، شهریور 1390، صفحه 1-24
محمد عرب صالحی

15.

مقایسة مکالمات خداوند و پیامبران در قرآن و عهد عتیق

دوره 8، شماره 29، شهریور 1396، صفحه 29-57
مرتضی سمنون مهدوی؛ سمیه امینی کاظمی

16.

منزلت عشق در آیات قرآن و سیرة پیشوایان

دوره 2، شماره 7، اسفند 1390، صفحه 1-42
محمدرضا ابراهیم نژاد

17.

منشأ وحی در اندیشه مولوی

دوره 12، شماره 36، شهریور 1387، صفحه 177-194
عبدالله نصری

18.

نسبت عقل و وحی (نگاهی به فلسفه فیلون اسکندرانی)

دوره 3، شماره 11.10، تیر 1386، صفحه 103-120
رضا گندمی

19.

نقد و بررسی دیدگاه ویلیام فدرر دربارة مصادر قرآن

دوره 8، شماره 29، شهریور 1396، صفحه 117-141
محسن نورائی؛ سید کامل عسکری؛ محمد شریفی

20.

نقش فاعلی یا قابلی پیامبر (ص) در نزول قرآن

دوره 3، شماره 8، خرداد 1391، صفحه 133-156
محمد سبحانی نیاسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login