1.

اشارات نحوی در المیزان علامه طباطبائی(ره)

دوره 4، شماره 7، اسفند 1396، صفحه 7-26
قادر پریز

2.

امربه معروف ونهی ازمنکرازمنظرتفاسیرالمیزان، مفاتیح الغیب و کشاف

دوره 4، شماره 6، شهریور 1396، صفحه 125-148
علی کربلایی پازکی؛ فاطمه محرمی

3.

بازپژوهی کارکردهای سیاق در تفسیر المیزان

دوره 7، شماره 24، مهر 1395، صفحه 7-46
رسول محمدجعفری؛ حسن اصغرپور؛ مرتضی اوحدی

4.

بررسی تطبیقی المیزان و روح المعانی در مقوله‌ی معاد جسمانی

دوره 3، شماره 6، فروردین 1391، صفحه 121-144
مسلم سیمرغی زنوزی؛ صمد عبداللهی عابد

5.

بررسی تفسیر ابعاد دعا در المیزان

دوره 2، شماره 3، اسفند 1394، صفحه 121-138
حمیدرضا خادمی؛ هادی طباطبایی

6.

بررسی مفردات قرآنی کشاف از دیدگاه علامه طباطبایی(ره)

دوره 13، شماره 45، مهر 1401، صفحه 217-244
امان اله ناصری کریموند؛ قاسم بستانی؛ حمزه عبیدی نیسی

7.

دگردیسی انسان در خوانش صاحب المیزان

دوره 5، شماره 17، دی 1393، صفحه 143-157
محمد تقی شاکر؛ محمد تقی رکنی

8.

شاخصه‌های آزاداندیشی علامه طباطبائی با تأکید بر تفسیر المیزان

دوره 4، شماره 6، شهریور 1396، صفحه 7-28
اکبر ساجدی

9.

عذاب استیصال در قرآن با تکیه بر تفسیر المیزان

دوره 7، شماره 27، اسفند 1395، صفحه 7-41
بی بی سادات رضی بهابادی؛ مهری فرشباف فاخر؛ فرشته معتمد لنگرودی

10.

عرضة روایات بر آیات قرآن از نظر علامه طباطبایی در تفسیر المیزان

دوره 4، شماره 7، اسفند 1396، صفحه 73-97
مهرناز گلی؛ اذر زارعی

11.

گونه‌شناسی و ارزیابی نقدهای مفسران معاصر شیعی بر آراء علامه طباطبایی(مطالعه‌ی موردی سوره‌ی بقره)

دوره 13، شماره 49، تیر 1401، صفحه 29-62
امان اله ناصری کریموند؛ مینا شمخی؛ عباس مصلایی پور یزدی؛ قاسم بستانی

12.

معیارهای انسانیت در قرآن با تأکید بر تفسیر المیزان

دوره 2، شماره 5، شهریور 1390، صفحه 59-82
علی اصغر زکوییسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login