1.

اثربخشی توحید درمانی بر بهبود کنش‌های اجرایی و کاهش پرخاشگری زندانیان مبتلا به اختلال شخصیت

دوره 11، شماره 41، فروردین 1399، صفحه 61-90
امیرحسین اکبری؛ بهرامعلی قنبری هاشم آبادی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ مریم آزادگان مهر

2.

بررسی تطبیقی توزیع فضایی جرم در محدوده‌های شهری و پیراشهری با روش فراترکیب

دوره 7، شماره 22، مهر 1401، صفحه 45-86
غلامرضا کاظمیان؛ جمشید اکبری

3.

بررسی صلاحیت دادگاه‌های ایران نسبت به جرائم تبعه غیر ایرانی علیه ایرانی در خارج از ایران (صلاحیت شخصی منفعل در حقوق ایران

دوره 5، شماره 16، آذر 1395، صفحه 70-93
ابوالحسن شاکری؛ حسن خان احمدی

4.

بررسی عوامل خانوادگی و اجتماعی مؤثر بر رفتار بزهکارانه دانش آموزان: مورد استان بوشهر

دوره 11، شماره 25، خرداد 1383، صفحه 105-135
محمد زنگنه

5.

پدیدارشناسی زمینه‌های ارتکاب جرم در زنان.

دوره 3، شماره 8، شهریور 1395، صفحه 113-147
زهرا میرحسینی

6.

تحلیل اثر فقر و نابرابری درآمدی بر جرم ( سرقت ) در سطح استانهای کشور

دوره 11، شماره 42، مهر 1390، صفحه 303-323
مجید مداح

7.

تحلیل رابطه ی مؤلفه های هویت دینی و پیشگیری از جرم

دوره 5، شماره 17، بهمن 1395، صفحه 91-125
قدرت اله خسرو شاهی؛ حسین جوادی حسین آبادی

8.

توسعه انسانی و شکوفایی انسانی: تاکیدی بر اهمیت مهارت‌های غیرشناختی

دوره 27، شماره 90، فروردین 1401، صفحه 41-62
زهرا منتظری؛ محسن رنانی

9.

جرم: بر ساخته ذهنیت،گفتمان و قدرت

دوره 13، شماره 33، تیر 1390، صفحه 220-242
سهیلا صادقی فسایی؛ ستار پروین

10.

چالش‌های دادرسی جرائم ورشکستگی به تقصیر و تقلب در حقوق ایران

دوره 9، شماره 34، فروردین 1400، صفحه 165-186
حسن حاجی تبار فیروزجائی

11.

رابطه سبک هویتی غالب با سطح تعهد هویت زنان زندانی (بر اساس نوع جرم).

دوره 1، شماره 2، دی 1393، صفحه 1-25
فرامرز سهرابی

12.

عدالت ترمیمی؛ الگوی جدید تفکر در امور کیفری

دوره 5، شماره 9، دی 1382، صفحه 183-205
گابریل ماکسل؛ الیسون موریس

13.

عوامل اقتصادی موثر بر جرم در ایران؛ کاربرد انتقال ملایم پانلی

دوره 17، شماره 66، مهر 1396، صفحه 125-150
سید عزیز آرمن؛ وحید کفیلی؛ حسن فرازمند؛ حسین ملتفت

14.

فهم زمینه‌های جرم در جوانان مهاجر شهر تهران

دوره 13، شماره 53، دی 1401، صفحه 277-312
علی اصغر درویشی فرد؛ ستار پروین

15.

ماهیت و آثار طرح دعوای مدنی در محاکم کیفری.

دوره 6، شماره 22، خرداد 1397، صفحه 285-320
خیرالله هرمزی؛ حسنعلی موذن زادگان؛ سید حجت علوی

16.

مصرف دخانیات و ابعاد مختلف حقوقی مقابله با آن

دوره 11، شماره 26، تیر 1388، صفحه 93-125
ابوالفتح خالقی

17.

مطالعه تطبیقی بزه احتکار در حقوق کیفری ایران و افغانستان

دوره 9، شماره 33، دی 1399، صفحه 221-251
امید رستمی غازانی؛ محمد ذکی هاشمی

18.

مطالعه زمینه‌های ارتکاب جرم با تأکید بر تجربه زیسته زنان زندانی

دوره 28، شماره 92، خرداد 1400، صفحه 135-166
مرضیه ابراهیمی؛ محبوبه گودرزی

19.

واقعیت جرم

دوره 6، شماره 13، دی 1383، صفحه 111-133
محمد شریف

20.

واقعیت جرم

دوره 11، شماره 27، دی 1388، صفحه 111-133
حسن عالی پور

21.

واقعیت جرم وئلندثفنگ

دوره 11، شماره 27، دی 1388، صفحه 111-133

22.

ویژگی‌های شخصیتی و مکانیسم‌های دفاعی بزهکاران پسر کانون اصلاح و تربیت بر اساس نوع جرم

دوره 6، شماره 23، مهر 1395، صفحه 179-197
شمین صدری؛ شهلا پزشک؛ معصومه طیب‌لیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login