1.

بررسی انتقادی نهاد موزه؛ با ابتنای بر اندیشه‌ها‌ی پدیدارشناسانة موریس مرلوپونتی

دوره 11، شماره 43، مهر 1394، صفحه 113-136
نادر شایگان فر؛ زینب صابر

2.

بررسی تعبیر هیدگر از نسبت روح1 و زمان (وجود2) در پدیدارشناسی روح هگل

دوره 11، شماره 41، فروردین 1394، صفحه 29-48
حسین رستمی جلیلیان؛ محمد رضا اسدی

3.

تبیین نقش مؤلفه های فردی و سازمانی کارکنان به منظورتدوین مدل جهت ارتقاء و انتصاب به سمت مدیریتی میانی با تأکید بر شایستگی (مطالعه موردی: شرکت ملی نفت ایران)

دوره 7، شماره 27، فروردین 1396، صفحه 21-43
صادق طاهری؛ نورعلی فرخی؛ احمد برجعلی؛ عباس عباس پور

4.

جامعه شناسی و روش تفسیری

دوره 2، شماره 2، فروردین 1389، صفحه 113-127
سعید وصالی

5.

شبکه مضامینِ تجربه میهمانان هتل با استفاده از تکنیک متن کاوی (مورد مطالعه: هتل‌های چهار ستاره شهر تهران)

دوره 16، شماره 55، مهر 1400، صفحه 79-104
کبری بخشی زاده برج؛ امید سلیمان زاده؛ محسن فکور یوسف‌آباد

6.

فهم تجربه‌ی پیاده‌روی زنان ایرانی در اربعین

دوره 27، شماره 91، دی 1399، صفحه 1-38
محمدتقی کرمی

7.

نقش دانش کاربران در ارزیابی سختی وظیفه درچارچوب بهبود فناوری اطلاعات شرکتی در سازمان

دوره 31، شماره 104، تیر 1401
پیام حنفی زاده؛ احمد طاهریان فر؛ مسعود عالمی نیسی؛ محمدتقی تقوی فرد


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.

login