1.

نقش مؤلفه‌های صبر در پیش‌بینی رویکردهای یادگیری با واسطه‌گری انعطاف‌پذیری شناختی

صفحه 1-20
حسین زارع؛ اعظم فرمانی

2.

طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی تربیت جنسی در دوره ابتدایی

صفحه 21-39
رضا محمد بیگی؛ علیرضا فقیهی؛ فائزه ناطقی

3.

مقایسۀ اثربخشی روش‌های آموزش مبتنی بر رایانه و آموزش به کمک رایانه بر تعامل عناصر فرایند آموزش یادگیری

صفحه 41-57
حسین مرادی مخلص؛ اسماعیل زارعی زوارکی؛ حسن رشیدی

4.

سنجش و بررسی ارتباط سبک‌های تفکر و جهت‌گیری هدف با عملکرد تحصیلی دانشجویان

صفحه 59-81
مهتاب پورآتشی؛ اصغر زمانی

5.

پیش‌بینی تعلل‌ورزی تحصیلی بر اساس کمال‌گرایی و راهبردهای شناختی یادگیری در دانشجویان

صفحه 83-96
نور علی فرخی

6.

تحلیل نیمرخ انگیزشی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس ریاضی بر اساس دیدگاه خود تعیین‌گری

صفحه 97-119
شهرام واحدی؛ فاطمه فرجیان؛ جواد حاتمی

7.

ارزیابی نرم‌افزارهای آموزشی علوم تجربی سوم ابتدائی بر اساس عناصر انگیزش درونی

صفحه 121-145
حجت دهقانزاده؛ حسین دهقانزاده

8.

اثربخشی رویکرد تربیت اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی بر تغییر نگرش معلمان در فرایند تربیت اخلاقی دانش آموزان

صفحه 147-162
مجید محمودی مظفر

9.

الگوی تحلیل مسیر روابط بین راهبردهای یادگیری و اضطراب امتحان با یادگیری ریاضی دانش آموزان متوسطه

صفحه 163-181
محمد مهدی بابایی منقاری؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی خالق خواه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login