1.

عوامل مرتبط با مهارت‌های تفکر انتقادی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی) .

صفحه 1-39
منصور فتحی

2.

تأثیر آموزش مهارت‌های خودآگاهی و مدیریت هیجان‌ها در افزایش تاب‌آوری و شادکامی زنان سرپرست خانوار.

صفحه 41-76
اصغر جعفری؛ سیدمجید حسینی؛ میترا فاضلی

3.

مقایسه رضایت از زندگی، قابلیت و سلامت عمومی سالمندان سرای سالمندان عمومی و خصوصی شهر تهران.

صفحه 77-111
اکبر شریفیان؛ حسین رضایی

4.

پدیدارشناسی زمینه‌های ارتکاب جرم در زنان.

صفحه 113-147
زهرا میرحسینی

5.

احساس امنیت اجتماعی ـ اقتصادی زنان پس از طلاق و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی، مطالعه موردی شهر سبزوار.

صفحه 149-183
شفیعه قدرتی

6.

دو زبانگی - تک زبانگی و سلامت اجتماعی (یک مطالعه مقایسه‌ای).

صفحه 185-222
بهزاد خدری؛ فریده سادات مومنی ماسوله

7.

ارزش‌های حرفه‌ای مددکاری اجتماعی و رابطه آن با فرهنگ سازمانی بیمارستان‌ها از دیدگاه مددکاران اجتماعی پزشکی .

صفحه 223-261
ساره ابری؛ محمد زاهدی اصل؛ ملیحه شیانی؛ امیر حریرچی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login