1.

سخن سردبیر


2.

انگیزه خدمت عمومی و عوامل سازمانی و غیرسازمانی

صفحه 9-39
محمدرضا بهرام زاده؛ علیرضا منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه؛ مسعود پورکیانی؛ ایوب شیخی

3.

تاثیر فلات شغلی بر روی سکوت سازمانی

صفحه 41-68
حسین دامغانیان؛ عرفان شهباز

4.

طراحی و آزمون الگویی از رابطه ویژگی‌های انگیزشی دانشی

صفحه 69-102
راضیه عابدینی ولامدهی؛ عبدالزهرا نعامی؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی

5.

طراحی مدل شایستگی‌های کارشناسان ارشد مالیاتی

صفحه 103-131
آرمان بهراد؛ مهدی سبک رو؛ سید محمد طباطبایی نسب

6.

فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای توازن کار- زندگی

صفحه 133-160
حامد خامه چی؛ مهدی خیراندیش؛ اکبر حسن پور؛ یوسف وکیلی

7.

ارائه الگوی کرامت انسانی کارکنان در سازمانهای دولتی ایران

صفحه 162-190
علی فلسفی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ سیدمهدی الوانی؛ محمد موسی خانی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.

login