1.

ساختار عاملی ‎و ویژگی‎های روان‌سنجی مقیاس عمومی فابینگ

صفحه 7-26
مصطفی حسن اصفهانی؛ مهدی خانجانی؛ عادل بذرام

2.

ساخت و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس رفتارهای آسیب‌زای تحصیلی در دانش‌آموزان

صفحه 27-49
فرامرز کشکولی؛ فرهاد خرمائی؛ سید مهدی پورسید

3.

ویژگی های روانسنجی مقیاس تحمل پریشانی(سیمونز و گاهر، 2005)در سالمندان

صفحه 49-64
عبدالباسط محمودپور؛ آسیه شریعتمدار؛ احمد برجعلی؛ عبدالله شفیع آبادی

4.

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی معلمان

صفحه 67-89
علیرضا رئیسی قربان آبادی؛ سمیه پوراحسان؛ مهشید تجربه کار

5.

ساخت، روایی سنجی و اعتباریابی چک‌لیست تشخیصی ناتوانی‌های یادگیری

صفحه 89-112
بهار رشیدی؛ سالار فرامرزی؛ مهدری رحمانی ملک آباد؛ مرضیه سلطانی

6.

مدل یابی علی متغیرهای پیشایندی و پسایندی رویکرد به مطالعه دانشجویان: تحلیل میانجی‌گرانه

صفحه 115-146
مهدی اکبری؛ حبیب اله نادری؛ جلیل فتح آبادی؛ امید شکری

7.

بررسی مقدماتی ساختار عاملی و ویژگی های روانسنجی پرسشنامه جزم اندیشی در بین دانشجویان

صفحه 145-171
مرضیه حمزه زاده؛ وحید مشکی؛ شهریار شهیدی؛ روح الله منصوری سپهر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login