1.

تدوین الگوی مشاوره پیش از ازدواج «آگاه»، با نگاه تطبیقی دینی، روان شناسی و بومی- فرهنگی

صفحه 1-37
محمد سید حسن طهرانی؛ کیوان کاکابرایی؛ حسن امیری

2.

تبیین «مدل عملکردی انفاق» در «کاهش حزن و خوف» بر اساس منابع اسلامی

صفحه 39-64
محمد کاویانی ارانی؛ امیر اکبیا

3.

واکاوی عوامل انگیزشی استفاده از رسانه های اجتماعی مجازی در بین نوجوانان: یک مطالعه ی کیفی

صفحه 65-98
آرزو امینی؛ مه سیما پورشهریاری؛ عباس عبدالهی

4.

بررسی تجربه زیسته والدین در آموزش و یادگیری از راه دور، در دوران همه‌گیری کرونا: دیدگاه‌ها، عملکردها و توانمندیهای لازم

صفحه 99-130
صلاح مرادیان؛ احمد امانی

5.

مقایسه انگیزش انطباقی و کنش وری شناختی در افراد با و بدون وسوسه رابطه با جایگزین جذاب

صفحه 131-160
مریم السادات فخری؛ جواد صالحی؛ سیدعلی کیمیایی؛ حسین کارشکی

6.

تدوین مدل مفهومی نشانگان خودفزون‌دهی مرضی؛ سازه‌ای در روان‌شناسی دینی

صفحه 161-199
مجتبی حافظی؛ حمید رفیعی هنر؛ علی رضا فاضلی مهرآبادی؛ مجتبی فرهوش

7.

مدرسه شغلی: شناسایی شاخص های تعیین کننده مدرسه با استانداردهای بالای رشد شغلی

صفحه 201-232
دریا نظری؛ محمدسجاد صیدی؛ سید محسن حجت خواه

8.

اثربخشی آموزش فلسفه برای کودکان بر رشد اخلاقی دانش آموزان پسر پایه ششم دبستان

صفحه 233-255
حمیده اعتصامی؛ عبدالله شفیع آبادی

9.

تدوین عوامل فردی مثبت و منفی موثر بر آماده سازی روانی خلبانان خطوط هوایی

صفحه 257-279
حسام سرواحد؛ کیومرث فرحبخش؛ محمد عسگری

10.

تجارب پدیداری مبتنی بر رودربایستی در روابط زوجی زنان با صمیمیت پایین

صفحه 281-309
نازیلا اقبال؛ آسیه شریعتمدار؛ جواد خدادادی سنگده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login