1.

مقایسه‌ی دفاعیات مشرکانه و مسیحی در باب تمثال‌های مقدس

صفحه 7-30
علیرضا اسمعیل زاده برزی

2.

فلسفة میان فرهنگی از دیدگاه رام ادهرمال

صفحه 31-58
احمد علی حیدری؛ محمد حسن یعقوبیان؛ قاسم پور حسن

3.

نقش هیجانات در حکم اخلاقی از نظر جاشوا گرین

صفحه 59-85
حسین خوارزمی

4.

مقایسه نظریة آشنایی راسل و نظریة علم حضوری ملاصدرا

صفحه 87-112
زهرا سرکارپور؛ زهرا خزاعی

5.

مقایسه آراء فروید و هایدگر در باب هنر همراه با تأکید بر نگاهی انتقادی به تفسیر روانکاوانه از هنر از منظر تفکر هایدگر

صفحه 113-133
منیره نادری؛ محمد جواد صافیان؛ حسین اردلانی

6.

کارکرد تخیل در ساخت و فهم واقعیت در هرمنوتیک پل ریکور

صفحه 135-157
امیر مازیار؛ ندا غیاثی

7.

بازنمایی به منزلة "معنای مجسم" از دیدگاه آرتور دانتو (مطالعه موردی آثار جف کونز)

صفحه 159-179
سمیه نصری؛ علی مرادخانی

8.

مفاهیم و معانی مشترک در باب طریقت و مقامات آن در ادبیات عرفانی ایران و اسپانیا با تاکید بر آثار و اقوال ابوسعید ابوالخیر و سانتاترسا

صفحه 181-206
فائزه نوریان؛ نجمه شبیری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.

login