1.

شناسه نشریه، سال سی‌‌ویکم ـ شماره 106 ـ زمستان 1401


2.

تاثیر تاکتیک‌های مدیریت تصویرپردازی بر ارزیابی عملکرد با میانجی‌گری مهارت سیاسی

صفحه 7-40
منصوره معینی کربکندی؛ غلامعلی طبرسا

3.

نیازها و روش‌های ارتقای بالندگی حرفه ای مدیران ارشد

صفحه 41-64
سعید هداوند؛ افسانه زمانی مقدم؛ علی تقی پور ظهیر

4.

راهبردهم‌آواسازی در کسب و کارهای سکومحمور؛ رویکرد فراترکیب

صفحه 65-91
شهرام خلیل نژاد؛ محمدرضا دانشوردیلمی

5.

نقش مدیریت تغییر سازمانی در ارتقاء سطح بلوغ بازاریابی صنعتی

صفحه 93-133
فرخ تلو حسینی؛ رسول ثانوی فرد؛ علی اصغر عیوضی حشمت

6.

آثار مکانیک‌های بازی‌وارسازی بر درگیری کاربران

صفحه 135-154
مجتبی باقری؛ محمد رضا سعیدآبادی؛ شاهو صبار

7.

تأثیر قابلیت های مدیریت دانش بر چابکی سازمانی با تأکید بر نقش انعطاف پذیری استراتژیک و یادگیری سازمانی

صفحه 155-190
سوسن یزدان پناه؛ محسن شفیعی نیک آبادی

8.

مولفه های ارزش آفرینی مدیران پروژه برای جذب همکاری کارکنان

صفحه 191-215
رامیار میرزایی؛ امیر اسعد نصری زر؛ عادل صلواتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login