1.

دلایل موجهه تبعیت از قانون در پرتو آموزه‌های حقوق طبیعی و فلسفه حقوق تحلیلی

صفحه 9-45
حسن وکیلیان؛ محمد مقتدر

2.

موافقان و مخالفان تامین مالی ثالث در رژیم داوری سرمایه گذاری بین المللی

صفحه 47-79
علیرضا میرویسی؛ مهدی ذاکریان امیری؛ محمد علی عبداله زاده

3.

بازخوانی جایگاه ریاست قوه مقننه در نظام حقوق اساسی ایران

صفحه 81-108
احمد تقی زاده؛ احمد حبیب نژاد

4.

آزادی از منظر لیبرالیسم و مارکسیسم: با تأکید بر آرای برلین و مارکس

صفحه 109-140
مروارید آهوری؛ سید محمد هاشمی؛ مقصود رنجبر

5.

بررسی سیر تکامل مفهوم اجتهاد در اندیشه امام خمینی و تأثیر آن بر انتخاب جانشین رهبر

صفحه 141-170
سعید شاه حسینى؛ قدرت الله رحمانی

6.

فساد مالی و بسترهای شفافیت زا در دستگاه های اجرایی

صفحه 171-202
سید شهاب الدین مصطفوی نژاد؛ خیراله پروین

7.

الزامات حقوقی پیشگیری از ناامنی غذایی در پرتو رویکرد ارزیابی اثرات بر سلامت؛ مطالعه موردی شیوع کووید- 19

صفحه 203-235
محمدصالح انیسی؛ مهدی پیری؛ شیرین شیرازیان

8.

تقابل مصونیت و مسئولیت ناشی از نقض قاعده آمره در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری

صفحه 237-270
مهشید آجلی لاهیجی؛ سید علی حسینی آزاد؛ مجید زحمتکش


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login