1.

نقدی بر پیش‌نویسِ توصیه‌های یونسکو در اخلاقِ هوش مصنوعی از منظر حق بر محیط زیست سالم

صفحه 9-47
آناهیتا سیفی؛ نجمه رزمخواه

2.

حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان در ترازوی حقوق بین‌الملل با تأکید بر وضعیت حقوقی حکومت خودخوانده امارت اسلامی

صفحه 49-81
امینه مویدیان

3.

تضمین دسترسی به محاکم برای دریانوردان با نگاهی بر دادگاه دریایی ایران

صفحه 83-118
زهرا سادات شارق؛ حسین رضازاده

4.

آسیب‌شناسی توسعه قلمرو حقوق عمومی در ایران

صفحه 119-156
حسن حمزه لوئی؛ مقصود رنجبر؛ محمد تقی دشتی

5.

اقتضائات حقوقی حکمرانی در جامعه هم‌سود: موردکاوی ایران معاصر

صفحه 157-180
مهدی مهدوی زاهد

6.

مواجهه با بحران مشروعیت داوری سرمایه‌گذاری در پرتو همگرایی با حقوق سازمان تجارت جهانی

صفحه 181-219
سید جمال سیفی؛ مهدی ویس کرمی

7.

رابطه حق بر زبان مادری با امنیت ملی و وحدت سرزمینی

صفحه 221-253
محمد جلالی؛ مهرداد آقایی

8.

مناسبات دولت و اخلاق در اندیشه استاد ناصرکاتوزیان

صفحه 255-287
امید شیرزاد

9.

حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 289-315
حسین پشت دار؛ زین العابدین تقوی فردود؛ مریم تقوی فردود؛ محمد تقوی فردود


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login