1.

مدل علی استفاده آسیب زا از اینترنت: نقش دلبستگی ناایمن با میانجیگری راهبردهای تنظیم هیجان و پریشانی روانشناختی

صفحه 7-27
مهرنوش متحدین؛ فریبرز درتاج؛ فاطمه قائمی؛ رضا قربان جهرمی

2.

طراحی الگوی ارزش در دانش آموزان بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

صفحه 29-54
لیلا شکوهی امیرآبادی؛ علی دلاور؛ لطف اله عباسی سروک؛ شیرین کوشکی

3.

شناسایی مؤلفه‌های مؤثر برارتقاء ظرفیت کارتیمی درمدارس ابتدایی بر اساس سند تحول آموزش و پرورش

صفحه 55-75
صدیقه عباسعلی نژاد؛ ایراندخت فیاض؛ فیروز رازنهان؛ علی خورسندی طاسکوه

4.

تأثیرسبک های یادگیری و بکارگیری نقشه های معنایی بر توانایی تفکر انتقادی دانش آموزان دوره متوسطه و بهبود یادگیری واژگان زبان انگلیسی آنها

صفحه 77-109
مرضیه قاسم؛ محمدرضا بلیاد

5.

شکوفایی کلاس درس: بررسی برازش مدل سیستمی شکوفایی کلاس درس (FCSM) در بین دانش آموزان مقطع دوم متوسطه

صفحه 111-145
فرشته بیات؛ علی محمد رضایی

6.

اثربخشی برنامه آموزش کنترل قلدری به روش شناختی- رفتاری بر مشکلات بین‌فردی نوجوانان پسر قلدر

صفحه 147-168
افضل اکبری بلوطبنگان؛ سیاوش طالع پسند؛ علی محمد رضایی؛ اسحق رحیمیان بوگر

7.

رابطه ثبات‌قدم، سرسختی روان‌شناختی و تاب‌آوری با درگیری تحصیلی دانشجویان: ارائه مدل تحلیل مسیر

صفحه 169-192
زکیه نجاریان؛ شهرام واحدی

8.

تدوین بسته‌ی آموزشی تقویت کارکردهای اجرایی و بررسی اثربخشی آن بر بازداری ‌پاسخ و تنظیم‌ هیجان

صفحه 193-216
نفیسه سادات نکوئی؛ ملوک خادمی اشکذری؛ زهرا هاشمی

9.

تدوین مدل عملکرد ریاضی بر اساس ادراک از محیط یادگیری سازنده‌گرا با نقش واسطه‌ای خودکارآمدی و انگیزش به یادگیری ریاضی در دانش‌آموزان دوره متوسطه اول

صفحه 217-242
علی عبدی؛ بهناز شیراوند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login