1.

نیچه‌ی هیدگر و انسانِ بازنموده همچون فرجامِ سوژه بازنمودی

صفحه 1-23
مهرداد احمدی؛ محمدرضا اسدی

2.

طرح غیرذاتی، ساحت‌ذاتی:‌شبحوارگی جهان،‌شبحوارگی انسان

صفحه 25-53
محمدتقی ایمان؛ علی بندرریگی‌زاده

3.

پساساختارگرایی: عبور از اقتدارگرایی

صفحه 55-90
فرهاد بدیعی؛ علیرضا آقاحسینی؛ علی علی حسینی؛ سید جواد امام جمعه زاده

4.

مکانیسم ابصار و خطای حسی در نظر خواجه نصیرالدین طوسی

صفحه 91-118
مریم طهماسبی؛ سید عباس ذهبی؛ احمد بهشتی؛ بابک عباسی

5.

آدورنو و نقد ایدۀ پیشرفت

صفحه 119-141
علی سلطان زاده؛ سید حسن حسینی سروری

6.

شر و مسئولیت اجتماعی: بررسی لوازم ایدئالیسم افلاطونی والهیات ایدئالیستی جوسایا رویس

صفحه 143-169
علی سنایی

7.

توجیه اخالقی شر و ارزیابی انتقادی دیدگاه مرلین مک کورد آدامز از منظر الهیات اخلاقی کانت

صفحه 171-193
علی عبدی

8.

مطالعه و نقد دیدگاه سنتی درباره عدم تقارن موضوع-محمول

صفحه 195-217
هومن محمد قربانیان

9.

ارائۀ شیء خیّامی در باز- پیکربندیهای ماتریالیستی

صفحه 219-244
سجاد ممبینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login