1.

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه هویت یادگیری دیجیتالی معلمان

صفحه 7-32
محمد محمدی پور؛ شبنم نورالهی

2.

میزان توجه سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران به ارزشیابی دانش آموزان در درس تربیت‌بدنی

صفحه 33-54
طیبه ارشاد؛ علی محمد صفانیا؛ ابوالفضل فراهانی؛ رضا نیک بخش

3.

طراحی یک آزمون اندازه واژگانی مبتنی بر واژه‌های پایه زبان فارسی

صفحه 55-85
رضا مراد صحرایی؛ مینا حامدی

4.

ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه ارزشیابی کیفیت سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی بر مبنای استاندارد ایزو9126

صفحه 87-112
روشن احمدی؛ بهاره محمدی

5.

فراتحلیل اثربخشی آموزش تربیت جنسی بر متغیرهای روانشناختی

صفحه 113-132
ابوالقاسم یعقوبی؛ محیا حسینی؛ فرشته مطهری فر

6.

برآورد تعداد خوشه‌ها در تکنیک طبقه‌بندی ماتریس‌های نامنفی

صفحه 133-150
ریحانه رحیمی؛ جلیل یونسی؛ علی مقدم‌زاده؛ محمد عسگری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login