1.

شناسایی مؤلفه‌های الگوی ارتقاء ذهن‌آگاهی مدیران در سازمان‌های دولتی ایران

صفحه 1-34
مهری بهاروندی؛ محمدرضا جابرانصاری؛ سیدمهدی الوانی؛ محمد حکاک

2.

تأثیر سبک‌های رهبری خدمتگزار و اخلاقی بر خلاقیت کارکنان

صفحه 35-72
حسین حمزوی؛ بهروز رضائی منش؛ حبیب رودساز

3.

همدوسی امواج مغزی و امواج قلبی مدیران در فعالیت تصمیم‌گیری بر مبنای مؤلفه‌های هوش هیجانی

صفحه 73-106
مرضیه فرخی راد؛ سعید باقر سلیمی؛ محمد رضا آزاده دل

4.

طراحی الگوی پیشامدها و پیامدهای اینرسی سازمانی

صفحه 107-138
شهرزاد کیان‌پور؛ هادی تیموری؛ علی اصغر مباشری

5.

شناسایی پسایندهای استفاده از رسانه‌های اجتماعی در محیط سازمانی

صفحه 139-180
الهام حیدری؛ مریم طهرانی؛ مریم مدبری صابر

6.

بررسی نقش میانجی هویت ارتباطی و اشتیاق شغلی در تأثیر رفتارهای رهبر بر آوای کارکنان

صفحه 181-218
مرضیه حسینی سرتشنیزی؛ مهدی سبک رو

7.

طراحی الگوی مدیریت تعارضات بین نسلی در بین کارکنان کشتیرانی جنوب - خط ایران.

صفحه 219-249
علیرضا محمدی بجگان؛ محمد منتظری؛ یوسف احمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login