1.

تدوین مدل شادکامی بر اساس بهزیستی روانشناختی با میانجی‌گری هوش هیجانی

صفحه 6-33
نعیمه شبانی شاد؛ اسماعیل سعدی پور؛ فریبرز باقری

2.

اثربخشی خود افشایی اساتید بر کم‌رویی در بین دانشجویان رشته زبان انگلیسی: نقش میانجی امنیت روانشناختی

صفحه 34-59
محمد غفاری مجلج؛ سعید صفدری

3.

مقایسه خودکارآمدی و هیجانات معلم در آموزش غیر حضوری و ادراک از حضوری در همه گیری کووید 19

صفحه 60-101
هدی عباسی؛ جلیل فتح آبادی؛ حسین پورشهریار؛ فاطمه رشیدی پور

4.

اثربخشی استفاده از خانه‌های الکانین بر بهبود آگاهی واج‌شناختی و سیالی خواندن دانش‌آموزان دچار ناتوانی یادگیری خواندن: یک مطالعه مقدماتی در ایران

صفحه 102-124
مهدی عبداله زاده رافی؛ فاطمه فاضلی فارسانی؛ سعید آریاپوران

5.

شادکامی براساس نیازهای بنیادین روان‌شناختی با میانجی‌گری سازگاری

صفحه 126-151
اعظم حسین پور؛ کاترین وزیری؛ نسرین باقری

6.

ساخت و رواسازی پرسشنامه یاری‌گری

صفحه 152-178
ریحانه رحیمی؛ شیرین رشیدی

7.

تأثیر بار شناختی برونزاد بر درگیری شناختی و بار شناختی مطلوب دانشجویان: اثر دشواری مطلوب

صفحه 180-201
سعیده زاهد؛ حسین کارشکی؛ پروین روشن قیاس

8.

فرا تحلیل بررسی رابطه بین عزت‌نفس و پیشرفت تحصیلی

صفحه 200-226
زهرا گلی زاده؛ لیلا میرزایی؛ محبوبه میرزایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login