1.

بررسی عوامل مؤثر بر اتخاذ تصمیم در مورد بکارگیری دورکاری

صفحه 1-18
سید مهدی الوانی؛ حمیدرضا عسگری ده ابادی؛ اسماعیل رجبی

2.

تاثیر فرایندهای مدیریت استعداد بر کیفیت خدمات و نوآوری کارکنان

صفحه 19-38
سیدمحمد نوع پسند اصیل؛ مجید عاشق حسینی مهروانی

3.

بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد خرید سبز مصرف کنندگان

صفحه 39-68
محمود محمدیان؛ قاسم بخشنده

4.

تدوین استراتژیهای منابع انسانی با به کارگیری تکنیک تجزیه و تحلیل عوامل محیطی

صفحه 69-69
محسن مرادی؛ محمدرسول حشمتی

5.

نقش اجرای قرارداد روانشناختی بر فرسودگی شغلی

صفحه 97-114
علی بابائیان؛ فیروز زندی

6.

تدوین الگوی اقدامات اثربخش در مساجد

صفحه 115-136
رسول عباسی؛ غلامرضا طالقانی؛ حسن عابدی جعفری؛ ابوالحسن فقیهی

7.

تاثیر رفتار سازمانی مثبت و نوآوری باز بر بهبود مزیت رقابتی

صفحه 137-159
احمد حسینی؛ فاطمه شمس


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login