1.

اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر بر سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان قربانی قلدری با توجه به نوع جهت گیری اهداف اجتماعی

صفحه 1-24
منصور بیرامی؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ رحیم بدری گرگری؛ سولماز دبیری

2.

عوامل موثر بر تجربه شرم در خانواده‌های بیماران با اختلال روان پزشکی: نقش انگ، حساسیت به طرد و ارزیابی شناختی

صفحه 25-39
سمیرا کرملو؛ یاسمن متقی پور؛ احمد برجعلی؛ منصوره السادات صادقی؛ حمید خانی پور

3.

اثربخشی روش درمانی حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد در زنان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از اتفاقات غیرنظامی

صفحه 41-60
علیرضا مارد پور؛ محمود نجفی

4.

تعیین میزان رفتار درمانی دیالکتیک بر افزایش تمایزیافتگی خویشتن در زنان مبتلا به همبودی اختلالات شخصیت مرزی و سوء مصرف مواد

صفحه 61-80
علی رضا آقایوسفی؛ محمد اورکی؛ طاهره قربانی؛ ملیحه مهدیه

5.

تاثیر درمان پذیرش و تعهد بر فرانگرانی، نگرانی اجتماعی و نگرانی سلامتی دانشجویان

صفحه 81-94
حسین محققی؛ پیمان دوستی؛ داود جعفری

6.

اثر بخشی توانمندسازی روانی مادران برکاهش تعارضات مادر – فرزندی مادران خانه سلامت شهرتهران

صفحه 95-111
مریم بدیع پور؛ حسین سلیمی؛ سید محمد کلانترکوشه

7.

تأثیر آموزش حافظه کاری هیجانی در راهبردهای تنطیم شناختی هیجان نوجوانان مبتلابه اختلال استرس پس از ضربه

صفحه 113-132
زبیر صمیمی؛ جعفر حسنی

8.

اثر بخشی مداخله گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر اضطراب امتحان پسران داوطلب کنکور سراسری

صفحه 133-148
مسعود چینی‌فروشان؛ حمید طاهر نشاط‌دوست؛ محمدرضا عابدی

9.

نوجوانی و تحول معنا: مقایسه منابع و ابعاد معنای زندگی در دختران و پسران نوجوان

صفحه 149-177
سمیه احمدی؛ محمود حیدری؛ فاطمه باقریان؛ عبدالرسول کشفی

10.

تحلیل کانونی رابطه بین ‌جهت‌گیری مذهبی و باورهای غیرمنطقی در سالمندان

صفحه 179-199
ابراهیم نعیمی؛ زینب کاظمی؛ کبری دهقان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.