1.

مدل امتیازات متوازن : الگویی برای سنجش عملکرد در بخش دولتی

صفحه 3-18
سید مهدی الوانی؛ میرعلی سید نقوی

2.

عوامل اثرگذار بر انتظارات مدیران

صفحه 19-54
ابوالحسن فقیهی؛ نایبعلی پور اصغر

3.

الگوی آمیخته ارتباطات و پیشبرد برای صنعت گردشگری ایران با نگرش به فرآیند تصمیم گیری گردشگران بین المللی در خرید سفر

صفحه 49-77
حسین رحمانسرشت؛ افسانه ملکمی

4.

بررسی عوامل و موانع انسانی بهره وری از دیدگاه مدیران سازمان های مشمول قانون تأمین اجتماعی"

صفحه 78-117
محمود ساعتچی

5.

مسائل و راه کارهای تشکیل دانشگاه های اینترنتی در ایران

صفحه 18-134
کامران فیضی

6.

توسعه منابع انسانی با رویکرد راهبردی

صفحه 135-148
محمد صائبی

7.

تئوری عامه در مدیریت دولتی : پیش شرط های تدوین تئوری عامه

صفحه 149-181
حسن دانایی فرد

8.

بررسی روش های بهسازی تصمیم گیری برای انتخاب مدیران

صفحه 182-200
پرویز نوری

9.

رویکرد جدید به مدیریت کیفیت

صفحه 201-220
جمشید صالحی صدقیاتی

10.

تأثیر نحوه ارائه اطلاعات و میزان پردازش اطلاعات برکیفیت تصمیم گیری

صفحه 221-252
محسن خوش طینت؛ رافیک باغومیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login