1.

اثربخشی نقشه مفهومی بر یادداری و درک و کاربست مفاهیم علوم تجربی

دوره 12، شماره 40، تابستان 1395، صفحه 151-171
جواد مصرآبادی؛ اکبر علیلو

2.

یادیارها در تدریس کلمات انگلیسی

دوره 6، شماره 16، بهار 1389، صفحه 79-104
حسین اسکندری؛ دکتر داریوش نوروزی

3.

بررسی تأثیر آزمایشگاه مجازی و واقعی بر یادگیری و یادداری در درس فیزیک و آزمایشگاه

دوره 8، شماره 25، پاییز 1391، صفحه 90-112
هانیه مستور؛ خدیجه علی‏آبادی؛ مریم مقدسین

4.

بررسی تأثیر طرح درس مبتنی بر بازخورد توصیفی بر یادگیری و یادداری دانش آموزان در درس زبان انگلیسی

دوره 5، شماره 20، تابستان 1394، صفحه 139-158
رحیم مرادی؛ آذر خزائی؛ محمد رضا نیلی؛ ثریا خزائی

5.

بررسی تاثیر مدل طراحی آموزشی رایگلوث بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی سال دوم راهنمایی

دوره 10، شماره 33، پاییز 1393، صفحه 169-189
کیومرث تقی پور؛ داریوش نوروزی؛ محمدحسن امیرتیموری

6.

تأثیر الگوهای طراحی آموزشی گانیه وپنج مرحله‏‏ای بایبی در آموزش مبتنی بر شبکه بر یادگیری و یادداری دانشجویان

دوره 5، شماره 15، زمستان 1388، صفحه 66-89
مائده مالکی؛ دکتر خدیجه علی آبادی

7.

تأثیر آموزشی چندرسانه‏ای بر میزان یادگیری و یادداری ریاضی دانش آموزان دختر کم توان ذهنی پایۀ چهارم شهر اراک

دوره 2، شماره 5، بهار 1391، صفحه 1-20
اسماعیل زارعی زوارکی؛ فرزانه غریبی

8.

تأثیرچندرسانه‌ای آموزشی علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی بر میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی

دوره 4، شماره 14، تابستان 1393، صفحه 83-103
سعید موسی پور؛ فاطمه امیری

9.

تأثیر چند‏رسانه‏‏‏ای بر میزان یادگیری و یادداری درس لوحه نویسی فارسی

دوره 8، شماره 24، تابستان 1391، صفحه 120-145
خجسته غمین؛ داریوش نوروزی

10.

تأثیر عامل آموزشی متحرک بر یادگیری و یادداری دانش آموزان

دوره 2، شماره 6، بهار 1395، صفحه 19-37
زینب اسمعیلی بجدنی؛ خدیجه علی آبادی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.