1.

اثر بخشی برنامۀ آموزشی توانمندسازی روانشناختی بر مبنای نظریۀ روانشناسی فردی آدلر بر درماندگی آموخته شده زنان سرپرست خانوار

دوره 8، شماره 31، مهر 1396، صفحه 23-51
علیرضا کریمی وکیل؛ عبدالله شفیع آبادی؛ کیومرث فرحبخش؛ جلیل یونسی

2.

الگوی اثرگذاری حمایت سازمانی ادراک‌شده

دوره 28، شماره 91، فروردین 1398، صفحه 87-118
سید علی اکبر افجۀ؛ مهدی یزدان شناس؛ فاطمه زرگران خوزانی

3.

بررسی رابطه بین هوش تجاری و توانمندسازی روانشناختی

دوره 23، شماره 73، خرداد 1393، صفحه 175-199
عبدالحمید حاجی پورشوشتری؛ مسعود صفاری آشتیانی

4.

تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

دوره 20، شماره 62، مهر 1389، صفحه 37-59

5.

تحلیل تأثیر رهبری تحول‌گرا بر رفتار شهروندی سازمانی؛ با توجه به نقش هویت‌یابی سازمانی، تعلق خاطرکاری، توانمندسازی روانشناختی و شخصیت کنشگرا

دوره 32، شماره 107، فروردین 1402، صفحه 229-285
مرضیه دهقانی زاده؛ علی شجاعی فرد؛ سجاد زارعی پیزادانی

6.

تحلیل توانمندسازی روانشناختی کارکنان و رابطه آن با مدیریت دانش

دوره 22، شماره 72، اسفند 1392، صفحه 99-118
سنجر سلاچقه؛ رستم پور رشیدی؛ محمود موسایی

7.

تعیین تأثیر ارزش‌های شخصی بر فرسودگی شغلی

دوره 30، شماره 99، فروردین 1400، صفحه 135-155
نیلوفر حبیب زاده شیرازی؛ سید محسن علامه

8.

رابطه رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی کارکنان شرکت تأمین قطعات ایران خودرو

دوره 21، شماره 67، اردیبهشت 1391، صفحه 155-177
عبدالرضا میری؛ اسماعیل سبزیکاران؛ حسین رضایی

9.

روش‌های ارتقاء ابعاد توانمندسازی روانشناختی کارکنان سازمان‌ صمت در شرایط اپیدمی کووید 19

دوره 30، شماره 102، دی 1400، صفحه 7-35
مصطفی نیکنامی؛ عباس عباس پور؛ محمدتقی تقوی فرد؛ پرستو اصغری

10.

نقش میانجی رفتار شهروند سازمانی در تاثیر حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد شغلی

دوره 22، شماره 70، تیر 1392، صفحه 209-229
ایرج سلطانی؛ رسول صریحی اسفستانی؛ حمیده عباسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login