1.

انسانی شدن حقوق محیط زیست در پرتو کرامت انسانی

دوره 21، شماره 66، اردیبهشت 1399، صفحه 9-40
حسین رضازاده؛ عباسعلی کدخدایی

2.

بهره‌برداری از سد ایلیسو در ترکیه و موازین حقوق بین‌الملل آب

دوره 21، شماره 63، شهریور 1398، صفحه 163-190
علی نواری

3.

تحریم اینترنتی: کنش یا واکنش کیفری در سطح حقوق بین‌الملل

دوره 11، شماره 40، مهر 1401، صفحه 105-125
ابوالفتح خالقی؛ پریسا ثقفی

4.

تعامل حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی بمنظور تعیین حقوق سهامداران در دعاوی سرمایه‌گذاری بین‌المللی

دوره 23، شماره 72، آبان 1400، صفحه 127-164
الهام عمیدی مهر؛ سید جمال سیفی

5.

جامعه مدنی جهانی و حقوق بین الملل

دوره 4، شماره 7، دی 1381، صفحه 7-21
محمد رضا ضیایی بیگدلی

6.

چالش مشروعیت در ساختار و عملکرد سازمان‌ بین‌المللی: مطالعه موردی بانک جهانی

دوره 23، شماره 71، شهریور 1400، صفحه 9-33
سید قاسم زمانی؛ مهشید آجلی لاهیجی

7.

حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان در ترازوی حقوق بین‌الملل با تأکید بر وضعیت حقوقی حکومت خودخوانده امارت اسلامی

دوره 24، شماره 78، اردیبهشت 1402، صفحه 49-81
امینه مویدیان

8.

رابطه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در حوزه ی انتساب مسئولیت به دولت در اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی

دوره 22، شماره 69، اسفند 1399، صفحه 91-117
الهام عمیدی مهر؛ جمال سیفی

9.

ژئومهندسی و رویکرد مقررات بین‌المللی زیست‌محیطی در تنظیم آن

دوره 23، شماره 73، بهمن 1400، صفحه 183-214
زهرا محمودی کردی؛ معصومه غلامی میانسرایی

10.

شرایط حقوقی اعمال صلاحیت جهانی در حقوق بین‌‌الملل

دوره 18، شماره 53، اسفند 1395، صفحه 97-122
سیدیاسر ضیایی؛ سعید حکیمی ها

11.

قدرت‌های بزرگ و تحولات حقوق بین الملل؛ با تأکید بر حقوق فضا

دوره 10، شماره 36، اردیبهشت 1400، صفحه 279-307
ابوذر عمرانی؛ حسین دهشیار

12.

متدولوژی حقوق بین المللی

دوره 7، شماره 16، مرداد 1384، صفحه 7-19
محمد رضا ضیایی بیگدلیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login