1.

اثر انواع بازی های رایانه ای بر توانایی چرخش ذهنی کودکان

دوره 2، شماره 6، دی 1385، صفحه 1-35
علیرضا باغبان پرشکوهی؛ احمد علیپور

2.

اثربخشی آموزش خلاقیت بر افزایش توانایی حل‌مساله در کودکان

دوره 1، شماره 4، تیر 1395، صفحه 69-82
مریم سادات کیافر؛ سید محسن اصغری نکاح

3.

آسیبشناسی گفتمان حاکم بر قوانین و مقررات تبلیغات بازرگانی

دوره 13، شماره 33، خرداد 1385، صفحه 155-188
نظام بهرامی کمیل

4.

بررسی روند تحولات سیاست‌گذاری و نهادی مربوط به کودکان در ایران

دوره 11، شماره 45، اسفند 1399، صفحه 39-83
محمد زاهدی اصل؛ فرهاد بزرافکن

5.

بررسی سهم احساس گرفتاری و خودناتوان سازی مادران در پیش‌بینی پرخاشگری واکنشی کودکان

دوره 2، شماره 8، تیر 1396، صفحه 111-126
پریا رحمتی؛ طهمورث آقاجانی؛ فرحناز کیان ارثی

6.

تجارب مراقبان مراکز شبانه‌روزی سازمان بهزیستی

دوره 10، شماره 35، فروردین 1402، صفحه 179-219
نسرین همایونی بخشایش؛ کوروش فتحی واجارگاه؛ محبوبه عارفی

7.

تحلیل روان‌شناختی کودک در مثنوی مولوی با رویکرد رشد شناختی ژان پیاژه

دوره 2، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 271-290
کورس کریم پسندی

8.

تعلیم و تربیت در اسلام

دوره 9، شماره 28، تیر 1385، صفحه 111-151
زینب مشتاقی؛ گیلبرت فاطمی

9.

خوانش و مقایسه فکری سیاست‌نامه و قابوس‌نامه بر اساس نظریة P4C

دوره 27، شماره 95، فروردین 1402، صفحه 69-96
زینب آموزگار؛ بهمن نزهت

10.

شناسایی مؤلفه‌های بازی آزاد در فرایند یاددهی- یادگیری کودکان مبتنی بر سنتز پژوهی در شواهد پژوهشی معاصر

دوره 16، شماره 58، دی 1399، صفحه 117-146
صابر عبدالملکی؛ محبوبه خسروی؛ مصطفی قادری؛ حسن ملکی

11.

مسأله هویت در کودکان بدون شناسنامه

دوره 5، شماره 18، خرداد 1393، صفحه 35-63
ابوتراب طالبی؛ معراج السادات ملکوتی

12.

مفهوم بازی و انواع آن در کلاس :دیدگاه مربیان مهد کودک و پیش دبستان های شهر تهران

دوره 2، شماره 6، دی 1395، صفحه 59-85
صابر عبدالملکی؛ محمد آرمند

13.

مقایسه تاثیر برنامه بازی‌درمانی اکوسیستمیک و بازی‌درمانی کوتاه‌مدت بر کاهش نشانه‌های نقص‌توجه- بیش‌فعالی کودکان

دوره 8، شماره 31، مرداد 1397، صفحه 31-52
مرضیه هاشمی؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ زهره خسروی

14.

نقش خانواده در اصلاح رفتار کودکان از منظر متون اسلامی «با تأکید برساحت های شناختی،گرایشی و رفتاری»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402
شیرین رشیدی؛ سمیرا سریارسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login