1.

تأثیر آموزش گروهی افزایش صبر بر خودکارآمدی و نگرش مادران دارای کودک ‌استثنایی

دوره 13، شماره 51، مهر 1402، صفحه 105-143
نجمه ابراهیم زاده؛ سیدمحسن اصغری نکاح؛ سکینه سلطانی کوهبنانی

2.

تعیین نقش صبر و هوش اخلاقی در پیش‌بینی کنترل عمل (جهت‌گیری پویا و ایستا) مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

دوره 13، شماره 50، تیر 1402، صفحه 1-42
شهلا زورمند بناب؛ فریده حسین ثابت؛ ابوالقاسم عیسی مراد

3.

راهبرد صبر در تبلیغ و رسالت حضرت محمد ص

دوره 3، شماره 10، آذر 1391، صفحه 35-56

4.

شرح‌صدر از دیدگاه قرآن

دوره 3، شماره 8، خرداد 1391، صفحه 107-132
جمال فرزند وحی؛ ملیحه قاسمی نژاد

5.

مبانی دینی و تحلیل روان‌شناختی«صبر» با تکیه بر آیات قرآن کریم

دوره 3، شماره 8، مهر 1391، صفحه 95-113
فیرده حسین ثابت

6.

مطالعة حوزه‌های معنایی «صبر» در آیات قرآن

دوره 7، شماره 25، شهریور 1395، صفحه 133-156
رضا امانی؛ زهرا عبادی؛ صدیقه رضایی

7.

نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیش‌بینی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با واسطه گری مؤلفه‌های صبر به‌منظور ارایه مدل

دوره 7، شماره 26، خرداد 1396، صفحه 43-64
علیرضا اقایوسفی؛ مرتضی ترخان؛ اعظم فرمانی

8.

نقش مؤلفه‌های صبر در پیش‌بینی رویکردهای یادگیری با واسطه‌گری انعطاف‌پذیری شناختی

دوره 13، شماره 45، مهر 1396، صفحه 1-20
حسین زارع؛ اعظم فرمانی

9.

نگرة قرآن کریم به «خویشتنداری» در رفتارهای خانوادگی

دوره 6، شماره 23، دی 1394، صفحه 35-57
مرضیّه محصّص


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login