1.

از ایدئولوژی تا گفتمان: سوژه، قدرت و حقیقت

دوره 23، شماره 74، پاییز 1395، صفحه 111-148
محسن کرمانی نصرابادی؛ ابوالفضل دلاوری

2.

تفسیری از نقد هایدگر بر مبدأ و موضوع پدیدارشناسی استعلاییِ هوسرل

دوره 13، شماره 49، بهار 1396، صفحه 23-42
احمد رجبی

3.

معرفت شناسی ژنتیک (تکوینی) در دیدگاه پیاژه

دوره 2، شماره 5، بهار 1385، صفحه 7-22
خسرو باقری

4.

نسبت‌سنجی اندیشة متقدم و متأخر ویتگنشتاین با طرح معرفت‌شناختی سوبژکتیویسم

دوره 15، شماره 57، بهار 1398، صفحه 91-116
امیر صمصامی؛ جهانگیر مسعودی

5.

«هنر» و «حقیقت» در نظریة زیباشناختی آدورنو

دوره 9، شماره 35، پاییز 1392، صفحه 35-60
نوشین شاهنده؛ حسینعلی نوذری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.