1.

آراء معرفتی دنس اسکوتوس و مقایسة آن با آراء ابن‌سینا

دوره 6، شماره 23، مهر 1389، صفحه 53-74
مهدی عباس زاده

2.

افلاطون و معمای باور خطا در ثئای‌تتوس

دوره 14، شماره 55، مهر 1397، صفحه 225-253
احمد عسگری؛ مائده اسلاملو

3.

افلاطون و معمای باور خطا در ثئای‌تتوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1397
احمد عسگری؛ مائده اسلاملو

4.

پیوند معرفت و قدرت در فلسفه سیاسی افلاطون

دوره 3، شماره 9، فروردین 1386، صفحه 55-75
عبدالرسول حسنی فر؛ محسن کدیور

5.

تبیین نظریة اشراق در آگوستین با تکیه بر دیدگاه ژیلسون

دوره 10، شماره 40، دی 1393، صفحه 145-162
زهرا محمود کلایه؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر؛ رضا اکبری

6.

تفسیری درباره‌ی تصویر کانت از عقل در نقد اول

دوره 2، شماره 5، فروردین 1385، صفحه 39-55
محمدرضا عبدالله نژاد

7.

ذات یا «بود» عالم از دیدگاه شوپنهاور و کارکرد معرفتی هنر در آن با تأملی در فلسفه افلاطون

دوره 19، شماره 76، دی 1402
سیمین اسفندیاری

8.

رابطه اراده با معرفت «با تکیه بر تبیین نظریه معرفت طبعی جاحظ»

دوره 11، شماره 41، فروردین 1394، صفحه 87-106
فاطمه سلیمانی

9.

زبان و معرفت در کراتولوسِ افلاطون

دوره 11، شماره 44، دی 1394، صفحه 61-78
ایمان شفیع بیک

10.

فلسفۀ نیچه یا نیچة فیلسوف

دوره 4، شماره 15، مهر 1387، صفحه 7-23
علی کرباسی زاده

11.

کانت، آغازگر مابعدالطبیعه زمان

دوره 6، شماره 21، فروردین 1389، صفحه 71-80
مهدی طاهریان

12.

مبانی معرفت شناختی عشق ازدیدگاه افلاطون و مولوی با تکیه بر محاورات ضیافت، فایدروس، ثئای تتوس و دیوان شمس

دوره 15، شماره 59، مهر 1398، صفحه 231-272
دکترروح الله هادی؛ زهرا مستفید کریق؛ دکتر سید محمد رضا حسینی بهشتی

13.

مبانی معرفت‌شناسی حکمت اشراق سهروردی

دوره 5، شماره 17، فروردین 1388، صفحه 31-47
سیما سادات نوربخش

14.

محدودة معرفت انسان نسبت به حق تعالی

دوره 6، شماره 23، مهر 1389، صفحه 131-151
پروین نبیان

15.

معرفت‌شناسیِ اخلاقیِ سقراط: پیوندِ نظر و عمل در نوشته‌های آغازینِ افلاطون

دوره 12، شماره 46، تیر 1395، صفحه 51-72
ایمان شفیع بیک

16.

معرفت‌شناسی متداول و محدودیت‌های ذاتی آن برای تحلیل و تبیین اندیشه‌های معرفتی دینی، مثل «ایمان»، «کفر»، «شرک»، و «نفاق»

دوره 9، شماره 35، مهر 1392، صفحه 115-136
محمد علی عباسیان چالشتری

17.

معرفت و واقعیت در مکتب ودانتا با تاکید بر آراء شانکارا

دوره 7، شماره 28، دی 1390، صفحه 99-115
علی نقی باقر شاهی

18.

مفهوم سازی « معرفت » در آثار شیخ احمد جام نامقی بر اساس نظریه استعاره مفهومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1402
مصیب صدیقی؛ سید علی اصغر میرباقری فرد

19.

نتایج و لوازم معرفت‌شناختی انکار زبان خصوصی

دوره 7، شماره 27، مهر 1390، صفحه 103-120
محمد علی عبداللهی؛ فاطمه فرهانیان

20.

نظام‌‌‌‌‌‌‌‌مندی در مفهوم‌سازی استعاری معرفت بر پایۀ دریافت‌های دیداری در تمهیدات و نامه‌های عین‌القضات همدانی: رویکردی شناختی

دوره 28، شماره 99، فروردین 1403، صفحه 257-282
علیرضا حاجیان نژاد؛ مونا باباییسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login