1.

آیا حال همان ثابت ازلی است؟

دوره 3، شماره 11.10، تیر 1386، صفحه 77-89
محرم ترابی

2.

ادلۀ حجیت اجماع در مسائل اعتقادی از دیدگاه متکلمان

دوره 4، شماره 7، دی 1402، صفحه 249-282
سید مجتبی میردامادی؛ محمدعلی سوهانی

3.

بازنگاهی به تفویض معتزله از منظر متکلمان امامیه و اشاعره

دوره 4، شماره 6، فروردین 1402، صفحه 29-50
احمدرضا کفراشی

4.

بررسی انتساب نصر حامد ابوزید به مکتب اعتزال

دوره 12، شماره 43، مهر 1400، صفحه 177-207
زینب شمس؛ راضیه سادات میرزاده

5.

تحلیل مواجهه انتقادی آیت‌الله سبحانی با روش تأویل معتزله

دوره 1، شماره 2، مهر 1398، صفحه 255-281
ابوذر رجبی

6.

غایتمندی افعال الهی از دیدگاه متکلمان اسلامی

دوره 1، شماره 1، تیر 1398، صفحه 231-207
احمد شجاعی

7.

مطالعة تطبیقی اقوال شیعۀ امامیه و معتزلۀ بصره در «وجوب قبول توبه» بر خداوند

دوره 3، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 7-44
زهره اخوان مقدم؛ شهلا حقی

8.

نقد و بررسی تطبیقی صفات الهی از دیدگاه ماتریدیه و معتزله (با تأکید بر صفات خبری و مسئلۀ رؤیت)

دوره 3، شماره 5، مهر 1401، صفحه 35-60
سمیه خلیلی آشتیانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login