1.

بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت

دوره 10، شماره 38، فروردین 1401، صفحه 69-95
مهدی حسن زاده

2.

پاسخ ها غیرکیفری به مسائل نقض حریم خصوصی در سیاست جنایی ایران و کانادا

دوره 11، شماره 41، دی 1401، صفحه 203-228
علی رفیعی؛ بختیار عباسلو؛ عیسی امینی

3.

پوشش خسارات ناشی از خطر توسعة علم در پرتوی مسئولیت مدنی

دوره 10، شماره 38، فروردین 1401، صفحه 127-159
هادی آقاپور حسین بیگی؛ جعفر نوری؛ مختار نعم

4.

تحلیل اقتصادی ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی

دوره 2، شماره 7، تیر 1393، صفحه 89-118
حبیب اله رحیمی؛ محمد قاسم حاجیان

5.

چالش‌های اعمال مسئولیت مدنی بر راننده و خودرو در حوادث ناشی از خودروی خودران

دوره 11، شماره 43، تیر 1402، صفحه 111-147
ناهید پارسا

6.

درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر

دوره 4، شماره 15، شهریور 1395، صفحه 129-149
رسول ملکوتی؛ پرویز ساورایی

7.

شرایط غرور موجد مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس

دوره 13، شماره 33، تیر 1390، صفحه 83-100
قاسم شفیعی علویجه

8.

قابلیت مطالبه ضرر جمعی توسط انجمن ها و سازمان های مردم نهاد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه )

دوره 6، شماره 23، تیر 1397، صفحه 39-64
سعید بیگدلی؛ احمد اختیاری

9.

مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی ناقضین اصول بنیادین دادرسی کیفری

دوره 2، شماره 5، بهمن 1392، صفحه 73-92
زینب باقری نژاد؛ رجب گلدوست جویباری

10.

مسئولیت مدنی؛ منطق واحد یا متکثّر

دوره 12، شماره 44، مهر 1402، صفحه 97-130
ایرج بابائی

11.

مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه

دوره 5، شماره 18، خرداد 1396، صفحه 43-74
علی جعفری؛ محمدرضا رهبرپور

12.

مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی، مطالعه تطبیقی در حقوق ایران. فرانسه. اصول قراردادهای بین المللی و اروپایی

دوره 2، شماره 7، تیر 1393، صفحه 131-155
مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی

13.

نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران

دوره 7، شماره 16، مرداد 1384، صفحه 45-83
ایرج بابائی

14.

نقدی بر مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری

دوره 7، شماره 26، اردیبهشت 1398، صفحه 9-36
ابوالفضل هدایتی محبوب؛ محمدحسن اسدی

15.

نگرشی انتقادی به سیاست سخت‌گیرانه نهاد غصب و لزوم درجه‌بندی مسئولیت (برپایه کیفیت دخالت عنصر درون‌ذاتیِ حُسن یا سوءنیت)

دوره 9، شماره 33، دی 1399، صفحه 189-219
محمدرضا کیخا؛ علیرضا آبین

16.

نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک

دوره 3، شماره 11، تیر 1394، صفحه 9-35
غلامرضا حاجی نوری

17.

وحدت گرایی در قواعد مسئولیت مدنی: مطالعه موردی نظام اتحادیه اروپا

دوره 6، شماره 22، فروردین 1397، صفحه 69-92
سید محمد طباطبائی نژاد

18.

ویژگیهای نظام مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالا در نظام تعارض قوانین و گزینش قانون حاکم

دوره 3، شماره 11، تیر 1394، صفحه 101-119
سید محمد طباطبائی نژادسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login