1.

اثرات توسعه اقتصادی و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب عضو اوپک

دوره 2، شماره 6، فروردین 1392، صفحه 1-26
حسین اصغرپور؛ داود بهبودی؛ رباب محمدی خانقاهی

2.

اثر توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی بر تقاضای پول

دوره 17، شماره 51، تیر 1391، صفحه 1-19
فتح‌اله تاری؛ عبدالرضا شاپوری

3.

اثر فساد مالی بر ترکیب مخارج دولت: مطالعه موردی کشورهای منتخب درحال توسعه

دوره 12، شماره 46، مهر 1391، صفحه 141-156
سعید کریمی پتانلار؛ محمد بابازاده؛ نعیمه حمیدی

4.

اثر نهاد‌ها بر روی تجارت دو جانبه کشورهای منتخب خاورمیانه

دوره 15، شماره 45، بهمن 1389، صفحه 1-23
دکتر کریم آذربایجانی؛ ندا سمیعی؛ همایون شیرازی

5.

اثر نوسان های نرخ ارز بر رشد اقتصادی با توحه به سطح توسعه بازارهای مالی

دوره 12، شماره 37، بهمن 1387، صفحه 1-19
محمود ختایی؛ سید هادی موسوی نیک

6.

آزمون درون‌زایی حمایت با تأکید بر انواع تجارت درون صنعت: یک مطالعه موردی برای صنایع کارخانه‌ای ایران

دوره 18، شماره 55، تیر 1392، صفحه 1-16
سعید راسخی؛ الناز بهنیا

7.

امنیت حقوق مالکیت، قوانین و مقررات و رشد اقتصادی

دوره 15، شماره 44، مهر 1389، صفحه 85-109
مجید صامتی؛ روح اله شهنازی؛ زهرا دهقان شبانی

8.

برآورد تابع تقاضای برق خانگی در ایران با استفاده از داده‌های تابلویی استانی

دوره 2، شماره 8، مهر 1392، صفحه 69-92
سیدعبدالمجید جلایی؛ سعید جعفری؛ صالح انصاری لاری

9.

بررسی اثر تحریم‌های اقتصادی بر تجارت ایران: کاربردی از مدل جاذبه

دوره 13، شماره 48، فروردین 1392، صفحه 109-119
محمدتقی ضیائی بیگدلی؛ الهام غلامی؛ فرهاد طهماسبی بلداجی

10.

بررسی تأثیر ریسک‌های اقتصادی، مالی و سیاسی بر شاخص آسیب‌پذیری نفرین منابع در کشورهای منطقه منا

دوره 11، شماره 41، دی 1400، صفحه 163-217
دانیال فربد؛ محمدعلی فلاحی؛ نرگس صالح نیا

11.

بررسی تاثیر کارایی انرژی بر شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای منتخب اوپک و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

دوره 7، شماره 28، مهر 1397، صفحه 133-156
حسین محمدی؛ شیرین ظریف

12.

بررسی رابطه شاخص عملکرد محیط زیست و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته

دوره 1، شماره 1، دی 1390، صفحه 55-72
احمد جعفری صمیمی؛ سیدمحی‌الدین احمدپور

13.

بررسی عوامل تأثیرگذار بر رابطه میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست‌محیطی

دوره 14، شماره 42، فروردین 1389، صفحه 169-188
جمشید پژویان؛ مریم لشکری‌زاده

14.

بررسی عوامل مؤثر بر صادرات خدمات مطالعه موردی: صادرات خدمات فنی و مهندسی

دوره 12، شماره 47، دی 1391، صفحه 1-20
خالد احمدزاده؛ کاظم یاوری؛ عباس عصاری آرانی؛ بهرام سحابی

15.

بررسی عوامل مؤثر بر میزان انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در استان‌های کشور (رهیافت داده‌های تابلویی)

دوره 2، شماره 6، فروردین 1392، صفحه 129-150
فیروز فلاحی؛ صمد حکمتی فرید

16.

بررسی نقش مخارج R&D داخلی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ ایران

دوره 16، شماره 48، مهر 1390، صفحه 165-192
محمد علی متفکرآزاد؛ رضا رنج پور؛ سیدکمال صادقی؛ غلامحسین رهنمای قراملکی

17.

تأثیر آزادسازی‌تجاری بر تقاضای واردات؛ یک تجزیه و تحلیل تابلویی (پانل)

دوره 7، شماره 25، بهمن 1384، صفحه 127-152
رضا محسنی

18.

تأثیر بانک‌های خصوصی بر کارآیی اقتصادی صنعت بانکداری جمهوری اسلامی ایران (تحلیل پوششی داده‌های استوکاستیک SDEA و داده‌های تابلویی)

دوره 17، شماره 51، تیر 1391، صفحه 89-112
مهدی صادقی؛ سیدروح ا... احمدی

19.

تأثیر رانت منابع نفتی بر شاخص‌های حکومت‌داری خوب در کشورهای صادرکننده نفت

دوره 22، شماره 71، تیر 1396، صفحه 189-218
سلیمان فیضی ینگجه؛ صمد حکمتی فرید؛ صبا یحیوی میاوقی

20.

تأثیر رشد اقتصادی، مصرف انرژی‌های تجدیدناپذیر و شهرنشینی بر انتشار دی‌اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک

دوره 12، شماره 48، مهر 1402، صفحه 11-30
آرام امیرنیا

21.

حباب قیمتی در بازار مسکن ایران مبتنی‌بر مدل ساختاری تعیین قیمت مسکن

دوره 21، شماره 67، تیر 1395، صفحه 181-210
جواد عابدینی؛ حسن ابراهیمی؛ سیدحامد فهیمی فرد

22.

رانت منابع طبیعی و فساد درکشورهای عضو اوپک: کاربرد الگوی داده‌های تابلویی

دوره 3، شماره 11، تیر 1393، صفحه 195-225
محمدعلی فلاحی؛ محمد علی عادلی مهدوی؛ فرشته جندقی میبدی

23.

گسترش جریانهای تجاری و تأثیر آن بر همگرایی درآمدی میان ایران و کشورهای خاورمیانه

دوره 9، شماره 32، فروردین 1388، صفحه 119-145
سید کمیل طیبی؛ محمد واعظ برزانی؛ سیمین اکبری دهباغیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login