1.

ارائه مدلی برای میل به ماندگاری در معلمان دوره متوسطه اول آموزش و پرورش شهر تهران

دوره 17، شماره 61، مهر 1400، صفحه 29-56
محمد علی حسینی؛ نادرقلی قورچیان؛ سید علی سجادی

2.

باستان شناسی کاربردی و اثرات آن در زندگی مردمان امروزی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1382، صفحه 13-21
اکبر پورفرج

3.

بررسی ارتباط بین فرآیند تبدیل دانش با نوآوری و خلاقیت در بین کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان آمل

دوره 4، شماره 11، مرداد 1396، صفحه 1-19
محسن اصغری؛ حمید رحیمی

4.

بررسی کارآمدی روابط عمومی و عوامل مؤثر بر آن، مطالعه موردی: ادارات آموزش و پرورش استان گلستان

دوره 12، شماره 30، شهریور 1384، صفحه 123-150
غلامرضا خوش فر؛ علیرضا خواجه شاهکویی؛ سید رضا حسینی؛ علی اکبر محمدرضایی نوده

5.

بررسی مبانی نظری رویکرد جداسازی در آموزش و پرورش استثنایی ایران

دوره 2، شماره 8، بهمن 1391، صفحه 77-98
مجید قدمی

6.

بررسی مؤلفه‌ها و شاخص‌های اثربخشی مدارس متوسطه دوم استان هرمزگان برای ارائه مدل در راستای بهبود سیستم‌ آموزشی مدارس

دوره 4، شماره 14، دی 1396، صفحه 25-61
جواد ایمانی؛ مهدی باقری؛ پریوش جعفری؛ نادر قلی قورچیان

7.

برنامه ریزی استراتژی در آموزش و پرورش

دوره 2، شماره 5، خرداد 1371، صفحه 69-84
علی تقی پور ظهیر

8.

تاثیر سبک رهبری اصیل بر چابکی نیروی انسانی در آموزش و پرورش

دوره 3، شماره 9، مهر 1395، صفحه 1-25
مرتضی بدری؛ حمید رحیمیان

9.

تحلیل پوششی داده‌ها به مثابه ابزار اندازه‌گیری عملکرد سازمانی، برنامه‌ریزی و بهینه‌کاوی در آموزش و پرورش

دوره 6، شماره 23، فروردین 1395، صفحه 99-116
عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ محمدرضا مهرگان؛ هادی احمد نیا

10.

جایگاه و نقش آموزش و پرورش در فرایند توسعه ملی ایران

دوره 2، شماره 3.4، خرداد 1372، صفحه 57-74
محمد عبدالهی

11.

شناسایی مولفه های انسجام ملی برای کاربست در محتوای کتاب های درسی دوره آموزش ابتدایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402
فاطمه هواس بیگی

12.

کاربرد سناریوهای مختلف ریسک‌پذیری و مقیاس بازده آموزش عمومی در توسعه سرمایه ‌انسانی و رشد اقتصادی

دوره 19، شماره 72، فروردین 1398، صفحه 205-236
حبیب شهبازی؛ حسین مرادی مخلص

13.

مختصات فلسفی حرکت جوهری انسان در حکمت متعالیه و کاربردهای آن در شناسایی اصول حاکم بر تحول آموزش و پرورش

دوره 10، شماره 31، فروردین 1393، صفحه 81-107
سعید بهشتی

14.

وضعیت اقتصادی و طرد اجتماعی: مورد مطالعه معلمان شهر زاهدان

دوره 14، شماره 54، فروردین 1402، صفحه 37-73
محمد عثمان حسین بر؛ مرضیه امیریانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login